Dokument archiwalny

Projekt: Przebudowa, modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

 

Program: Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013

 

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Wartość projektu: 5 126 318,63 PLN

 

Wartość dofinansowania: 3 567 513,44 PLN

 

Jednostka realizujaca:Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

 

Okres realizacji: 10.08.2009 - 24.02.2012

 

Opis

 

Przedmiotem projektu była przebudowa, modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie.

Zakres prac obejmował:

  • adaptację pomieszczeń po starej kotłowni na pracownię budowlaną do robót ziemnych,
  • zadaszenie podwórka wewnętrznego szklanym dachem i utworzenie na uzyskanej powierzchni (ok. 270m2) parku nowoczesnych technologii obróbki skrawaniem,
  • zakup sprzętu dydaktycznego,
  • modernizację pomieszczeń spawalni
  • wykonanie pracowni mechatroniki,
  • monitoring dwóch budynków dydaktycznych.