Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Wielicka - Wschód – Zarządzenia

  1. Zarządzenie Nr 1453/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wielicka - Wschód":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia    strona bipStrona źródłowa BIP z zarządzeniem


 2. Zarządzenie Nr 1301/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wielicka - Wschód":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia    strona bipStrona źródłowa BIP z zarządzeniem

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(3)


 3. Zarządzenie Nr 3594/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących ponownie wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wielicka - Wschód":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia    strona bipStrona źródłowa BIP z zarządzeniem

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(2)


 4. Zarządzenie Nr 1531/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wielicka - Wschód" oraz uwag wniesionych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu:


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia    strona bipStrona źródłowa BIP z zarządzeniem

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag (1)

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag dotyczących prognozy oddziaływania na środowisko


 5. Zarządzenie Nr 2868/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wielicka - Wschód":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia    strona bipStrona źródłowa BIP z zarządzeniem

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia wniosków


strona bipPowrót do strony głównej planu