Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Osiedle Oficerskie – Zarządzenia

  1. Zarządzenie Nr 3156/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Oficerskie":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia    strona bipStrona źródłowa BIP z zarządzeniem


 2. Zarządzenie Nr 2536/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 września 2012 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących ponownie wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Oficerskie" oraz w sprawie rozpoznania pism niestanowiących uwag:


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia    strona bipStrona źródłowa BIP z zarządzeniem

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(2) (wyłączona jawność)*

  dokument pdf-tekstWykaz pism nie będących uwagami (wyłączona jawność)*


 3. Zarządzenie Nr 1049/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Oficerskie", rozpatrzenia uwag wniesionych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego planu oraz w sprawie rozpoznania pism niestanowiących uwag:


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia    strona bipStrona źródłowa BIP z zarządzeniem

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(1) (wyłączona jawność)*

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (wyłączona jawność)*


 4. Zarządzenie Nr 1402/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Oficerskie":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia    strona bipStrona źródłowa BIP z zarządzeniem

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia wniosków (wyłączona jawność)** wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

strona bipPowrót do strony głównej planu