Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Osiedle Oficerskie – Uchwały

   1. Uchwała Nr LXII/888/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Oficerskie":


    dokument pdf-tekstTreść uchwały    strona bipStrona źródłowa BIP z uchwałą


  2. Uchwała Nr XCIII/1257/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Oficerskie":


    dokument pdf-tekstTreść uchwały    strona bipStrona źródłowa BIP z uchwałą

    dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do uchwały z granicami planu


strona bipPowrót do strony głównej planu