Dokument archiwalny

Projekt: Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Wita Stwosza 12 w Krakowie dla potrzeb Muzeum Armii Krajowej

 

Program: Małopolski Regionalny Program Operacyjny

 

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Wartość projektu: 35 337 514,03 PLN


Wartość dofinansowania: 24 638 804,02 PLN

 

Beneficjent: Muzeum Armii Krajowej

 

Jednostka realizujaca: Muzeum Armii Krajowej

 

Okres realizacji: 15.02.2007 - 30.04.2011

 

Opis

 

Projekt polegał na rewitalizacji budynku wraz ze stworzeniem nowej ekspozycji stałej Muzeum AK oraz zapewnieniu warunków przestrzennych do działalności muzealnej o charakterze ekspozycyjnym, dydaktycznym, reprezentacyjnym z towarzyszącymi funkcjami wspomagającymi.

 

Rezultaty:

  • W zrewaloryzowanym i zaadaptowanym budynku historycznym o kubaturze 28.565,00 m3 i pow. zabudowy 1.774,60 m2, powstały przestrzenie użytkowe o łącznej powierzchni 5.252,79 m2.
  • Projekt przyczynił się do wzrostu znaczenia kultury na terenie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego jako czynnika wpływającego na dywersyfikację i zwiększenie zatrudnienia, poziom życia mieszkańców, rozwój społeczno-gospodarczy
  • Ponadto projekt zdecydowanie przyczynił się do podniesienia poziomu dostępu do dóbr kultury poprzez zapewnienie przestrzeni muzealno - wystawienniczej i dydaktycznej, w tym nowej wystawy stałej będącej wizytówką Muzeum wraz z wykorzystaniem możliwości technik multimedialnych i narracyjnych technik przekazu.