Dokument archiwalny

Projekt: Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)

 

Program: Małopolski Regionalny Program Operacyjny

 

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Wartość projektu: 90 253 626,12 PLN

 

Wartość dofinansowania: 58 049 986,61 PLN

 

Jednostka realizująca: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

 

Okres realizacji: 14.08.2009 - 31.08.2011

 

Opis


Przedmiotem projektu była rozbudowa ulic Surzyckiego i Christo Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka będącej przedłużeniem ul. Ch.Botewa od skrzyżowania z ul. Półłanki do węzła z trasą S7 wraz z przełożeniem uzbrojenia terenu kolidującego z inwestycją.

 

Inwestycja części drogowej obejmowała:
-budowę drogi głównej dwujezdniowej w ciągu ulic Surzyckiego i Christo Botewa od skrzyżowania z ulicami Golikówka - Mierzeja Wiślana do łącznic węzła trasy S7,
-budowę 7 skrzyżowań wraz z przebudową dróg poprzecznych: Golikówka - Mierzeja Wiślana, Albatrosów - Brandla, płk. Dąbka, Rybitwy, Półłanki, Christo Botewa - wlot planowanego dojazdu do parkingu Park&Ride, Wrobela,
-budowę zjazdów na tereny przyległe do przebudowywanego układu drogowego (obsługa komunikacyjna).


Rezultat
Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia atrakcyjności gospodarczej i turystycznej regionu, ułatwiając wymianę gospodarczą miedzy regionami i wykorzystanie potencjału jednego z największych ośrodków miejskich w Polsce, zwiększając również mobilność ludności poprzez dostęp do drogi ekspresowej S7. Upłynnienie ruchu dzięki realizacji projektu spowoduje spadek ilości emitowanych spalin, ograniczenie czasu przejazdu oraz przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa na ważnym odcinku drogi, stanowiącej dojazd z miasta do drogi ekspresowej S7 i węzła autostradowego Bieżanów. Zagospodarowanie terenu wokół przebudowywanej i nowo budowanej drogi, nowa powierzchnia jezdni, chodniki, wydzielone ścieżki rowerowe wpłyną na ukształtowanie nowego ładu przestrzennego Dzielnicy XIII Krakowa, przyczyniając się tym samym do wzrostu spójności wewnątrzregionalnej. Szybki i bezpieczny dojazd do terenów cennych inwestycyjnie dla miasta, wpłynie na podniesienie jego atrakcyjności, przyczyni się powstawania w przyszłości nowych zakładów przemysłowo-usługowych, wpływając na spadek bezrobocia w regionie, poprzez oferowanie nowych miejsc pracy dla mieszkańców Krakowa jak i sąsiednich miejscowości.