Dokument archiwalny

Projekt: Budowa nowego odcinka ulicy Księcia Józefa (obejście Przegorzał)

 

Program: Małopolski Regionalny Program Operacyjny

 

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Wartość projektu: 19 873 576,87 PLN

 

Wartość dofinansowania: 12 439 500,00 PLN

 

Jednostka realizujaca: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

 

Okres realizacji: 24.05.2007 - 31.01.2009

 

Opis

 

Przedmiotem projektu była budowa nowego odcinka ulicy Księcia Józefa - obejścia osiedla Przegorzały, wraz z infrastrukturą techniczną, ciągami pieszo-rowerowymi oraz korektą dróg dojazdowych do wałów, służących obsłudze i konserwacji międzywala rzeki Wisły w Krakowie. Ulica Księcia Józefa stanowi fragment drogi wojewódzkiej nr 780 Kraków - Oświęcim. Ulica ta jest zaliczana do najbardziej ruchliwych ulic Krakowa. Ruch ten generują zarówno mieszkańcy miasta, jak i turyści coraz liczniej odwiedzający Oświęcim przy okazji pobytu w Krakowie. Poza tym jest to jedna z dróg dojazdowych do autostrady A4. Duża ilość przejeżdżających samochodów (ok.1000 poj./godz. z tendencją wzrostową) i znaczny udział pojazdów ciężkich (autobusy komunikacji miejskiej, samochody ciężarowe) powoduje hałas i zanieczyszczenia powietrza, które są dużym źródłem uciążliwości dla środowiska i mieszkańców domów położonych bliżej drogi oraz poważnie zagrażają bezpieczeństwu pieszych i kierowców.
Dla ominięcia osiedla Przegorzały, leżącego przy starym odcinku ul. Księcia Józefa, zaprojektowano jego obejście od strony południowej przez budowę nowego odcinka ulicy.


Produktami projektu są:
- drogi o łącznej długości - 1,428 km, w tym:
- obejście Przegorzał - 1,348 km
- łączniki - 0,080 km
- chodniki o łącznej długości - 2,566 km
- ścieżki rowerowe o łącznej długości - 0,366 km


W ramach inwestycji przebudowano również sieć energetyczną i teletechniczną kolidującą z budowaną drogą (kable energetyczne 15 kV, kanalizacja kablowa energetyczna, kable ziemne teletechniczne, rurociąg kablowy teletechniczny). Ponadto zmodernizowano sieci: wodociągową (magistrala wodociągowa 2 x o 800 mm, wodociąg o 150 mm) i gazową (gazociąg średnioprężny o 100 mm). Koszt robót budowlanych w zakresie sieci wodociągowej został sfinansowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie, koszt robót budowlanych w zakresie sieci gazowej został sfinansowany przez Karpacką Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie . Nowy odcinek drogi znacznie poprawi bezpieczeństwo mieszkańców Przegorzał i kierowców m.in. poprzez światła na przejściu dla pieszych, zlikwidowanie kolizyjnych skrętów i wyjazdów, odsunie ruch ciężarowy od domów mieszkalnych, dzięki zwiększeniu płynności ruchu przyczyni się do spadku emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych oraz odsunie źródło tej emisji od budynków mieszkalnych, co będzie miało pozytywny wpływ na zdrowie ludzi.