Dokument archiwalny

Kraków nie tylko zabytkami stoi

Kreowanie wizerunku i promocja Małopolski na arenie międzynarodowej poprzez najciekawsze wydarzenia sportowe

 

 

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Małopolski Regionalny Program Operacyjny

 

Działanie: 8.1 Promocja Małopolski na arenie międzynarodowej

 

Wartość projektu: 1 260 685,00 zł

 

Wartość dofinansowania: 945 514,00 zł

 

Beneficjent: Gmina Miejska Kraków

 

Jednostka realizująca: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

 

Okres realizacji: 01.04.2009 - 30.09.2010

 


Opis

 

Projekt skierowany był głównie do entuzjastów sportów z Unii Europejskiej, USA oraz krajów sąsiednich. Celem projektu było promowanie miasta Krakowa oraz regionu Małopolska nie tylko od strony zabytków, ale także poprzez wydarzenia sportowe, co stanowi ciekawą alternatywę w stosunku do dotychczasowych działań podejmowanych na rzecz promocji. Do tej pory działania skupiały się przede wszystkim na pokazaniu Małopolski jako regionu atrakcyjnego zabytkowo. Natomiast strategia promocji z niniejszego projektu miała na celu pokazanie przeciętnemu obcokrajowcowi, że Małopolska, a zwłaszcza Kraków, to miejsce, gdzie poza bogatą ofertą kulturalną można również spędzać aktywnie czas.

 

Rezultat

 

W ramach projektu promowane było sportowe oblicze Krakowa i Małopolski - jako miasta i regionu, które posiada wieloletnie i bogate tradycje sportowe, o pięknej, jurajskiej przyrodzie, malowniczych zakątkach, a jednocześnie pokazanie regionu, który jest doskonałym miejscem imprez o charakterze masowym i międzynarodowym. Projekt zakładał promocyjne wykorzystanie jednej z największych imprez kolarskich o znaczeniu międzynarodowym - Tour de Pologne, w której część trasy wiedzie przez malownicze obszary Małopolski. Ponadto projekt przewidywał promocję poprzez inne imprezy, mające umocnić sportowe oblicze Krakowa na arenie międzynarodowej: Turniej Siatkówki Plażowej, Bieg Trzech Kopców, Międzynarodowe Regaty Kajakarstwa Górskiego o Puchar Prezydenta Miasta Krakowa. Poprzez działania o charakterze sportowym zdecydowanie umocniła się pozycja Małopolski jako partnera silnego gospodarczo i atrakcyjnego turystycznie.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
JANUSZ MOSKWA - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
NATALIA BIERNAT
Data wytworzenia:
2010-02-09
Data publikacji:
2010-02-09
Data aktualizacji:
2015-05-13