Dokument archiwalny

Projekt: Budowa kładki pieszo-rowerowej przez Wisłę "Kazimierz-Podgórze"

 

Program: Małopolski Regionalny Program Operacyjny

 

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Wartość projektu: 38 881 899,09 PLN

 

Wartość dofinansowania: 14 888 969,82 PLN

 

Jednostka realizująca: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

 

Okres realizacji: 31.07.2008 - 31.03.2011

 

Opis


W ramach projektu „Budowa kładki pieszo-rowerowej przez Wisłę "Kazimierz-Podgórze" na odcinku pomiędzy mostami Piłsudskiego i Powstańców Śląskich" wybudowana została kładka pieszo - rowerowa w ciągu ulic: Mostowej i Brodzińskiego w Krakowie o długości 143 m, składająca się z dwóch ciągów komunikacyjnych - każdy o szerokości 3 m.

Obiekt o ciekawej formie architektonicznej, adekwatnej do zabytkowych zabudowań dzielnicy Kazimierz i Podgórze, stanowi atrakcyjną wizytówkę Krakowa. Kładka decyzją Rady Miasta została nazwana imieniem Laetusa Bernatka zakonnika, który na przełomie XIX i XX w. doprowadził do wybudowania budynków szpitala Bonifratrów w Krakowie.

„Bernatka" niewątpliwie przyczyniła się do większej dostępności komunikacyjnej obszarów znajdujących się po przeciwległych stronach Wisły oraz zwiększyła zarówno społeczno-gospodarczy jak i turystyczny potencjał tego obszaru miasta.

Projekt wchodził w zakres Lokalnego Programu Rewitalizacji Starego Miasta. Inwestycja zapewniła realizację jednego z celów procesu rewitalizacji jakim jest poprawa jakości życia mieszkańców.