Dokument archiwalny

Tytuł projektu: Modernizacja Krakowskiego Teatru Scena STU ‘W kierunku nowoczesności"

 

Program: Małopolski Regionalny Program Operacyjny

 

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Wartość projektu: 2 403 957,82 PLN

 

Wartość dofinansowania: 769 172,77 PLN

 

Beneficjent: Krakowski Teatr Scena STU

 

Jednostka realizująca: Krakowski Teatr Scena STU

 

Okres realizacji: 28.11.2008-31.08.2010

 

Opis

 

Krakowski Teatr Scena Stu wpisuje się w panoramę krakowskich instytucji kultury od wielu lat, służąc miastu i mieszkańcom w zakresie ciekawej i rokrocznie wzbogacanej oferty kulturalnej. Galopujący postęp techniczny sprawił, że teatr dotknął problem związany z brakiem nowoczesnej infrastruktury technicznej. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom udało się pomyślnie zrealizować inwestycję pt.: "Modernizacja Krakowskiego Teatru Scena STU - W kierunku nowoczesności", zapewniając poprawę jakości infrastruktury (poprzez działania remontowo-budowlane) oraz wprowadzając do działalności teatru najnowsze technologie.

Cele projektu zostały osiągnięte poprzez realizację sześciu zadań obejmujących:

1. Zabudowę strychu na magazyn kostiumów i rekwizytów.

2. Zabudowę „Patio" (dachu) nad sceną z przeznaczeniem na sale prób.

3 Remont pomieszczeń piętra II.

4. Remont elewacji budynku nr 16.

5. Zakup sprzętu oświetleniowego, audio video, środków do programowania efektów, cyfrowego interkomu.

6. Zakup ekranu multimedialnego.

Wszystkie powyższe działania przyczyniły się do wzmocnienia i rozwoju infrastruktury kultury, umożliwiając uatrakcyjnienie oferty i przełamanie stereotypów o teatrze jako przestarzałej instytucji, nie podążającej za wyzwaniami współczesności.

Aktualną ofertę artystyczną Teatru można znaleźć za stronie: http://www.scenastu.com.pl/.