Dokument archiwalny

 Waloryzacja przestrzeni miejskiej Krakowa dla potrzeb turystyki

 

waloryzacja raport końcowy [pdf]

kierunki rozwoju turystyki [jpg]

formy ruchu turystycznego [jpg]

mapa stref dostępności [jpg]

miejsca i obszary koncentracji ruchu turystycznego [jpg]

ocena atrakcyjności przestrzeni [jpg]

sytuacje konfliktowe związane z turystyką [jpg]

walory przyrodnicze [jpg]

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA KANTOR - P.O. DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARTA SERAFIN
Data wytworzenia:
2009-05-04
Data publikacji:
2009-05-04
Data aktualizacji:
2017-05-18