Dokument archiwalny

Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie.

 

Fundusz: Małopolski Regionalny Program Operacyjny.

 

Działanie: Działanie 3.3 Instytucje kultury, Schemat B Organizacja imprez o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 (Oś Priorytetowa 3 Turystyka i przemysł kulturowy)

 

Wartość projektu: całkowita wartość: 2 555 776,69 zł, wartość całkowitych wydatków kwalifikowanych: 1 997 490,00 zł

 

Kwota dofinansowania: 927 844 zł (46,45% wydatków kwalifikowanych)

 

Jednostka Realizująca: Krakowskie Biuro Festiwalowe.

 

Okres realizacji: 01.01.2009 - 31.07.2009Opis projektu

Festiwal Muzyki Filmowej został zorganizowany w 2009 roku po raz drugi.  Cechował się jednak szeroko rozumianą innowacyjnością, pozwalająca na wprowadzenie nowej jakości w projekcie, która odróżniała go od wydarzenia organizowanego w roku poprzednim. Wpływ miały na to następujące czynniki:


1. program festiwalu - był on w stosunku do pierwszej edycji, rozbudowaną formą oferty pod względem gatunkowym: od przeglądowych retrospektyw i ekskluzywnych wykonawczo koncertów galowych, przez koncerty monograficzne wybranych i uznanych kompozytorów, skończywszy na masowych pokazach plenerowych na krakowskich Błoniach.


2. zastosowanie nowoczesnych technologii audiowizualnych podczas koncertów na Błoniach (projekcja filmu z muzyką na żywo). Publiczność obejrzała film dzięki najnowocześniejszemu systemowi high definition (projekcja przednioekranowa), i jednemu z najnowocześniejszych systemów nagłośnienia El'Accoustic DV-DOSC. System ten zapewnił doskonałą i selektywną jakość brzmienia. Znaczącą, jeśli nie najważniejszą rolę w całym projekcie odegrały projekcje multimedialne, a w tym najważniejsza w czasie finałowego dnia imprezy. Zostały tu zastosowane wysokiej klasy projektory Christie HD +30k, z których każdy posiadał 30000 Ansilumenów, dzięki czemu projekcja zyskała bardzo wysoką jakość. Zaproponowana technologia była najnowocześniejszą na świecie, w Polsce niedostępna (Krakowskie Biuro Festiwalowe zamawiało ją za granicą).


3. nowoczesny system obsługi widowni znajdującej się na otwartej przestrzeni (Błonia krakowskie). Podczas Festiwalu Muzyki Filmowej został zastosowany po raz pierwszy w Krakowie nowoczesny system obsługi widowni. Zainstalowano specjalne bramki przy wejściu do sektorów, które automatycznie kasowały bilety i umożliwiały wejście na teren koncertu.

 

Program Festiwalu obejmował 5 koncertów, z widownią 32500 osób.