Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Krasickiego - Orawska – Zarządzenia

  1. Zarządzenie Nr 2185/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Krasickiego - Orawska":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia    strona bipStrona źródłowa BIP z zarządzeniem


 2. Zarządzenie Nr 1987/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Krasickiego - Orawska":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia    strona bipStrona źródłowa BIP z zarządzeniem

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag (wyłączona jawność)*


 3. Zarządzenie Nr 2066/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 października 2008 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Krasickiego - Orawska":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia    strona bipStrona źródłowa BIP z zarządzeniem

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia wniosków (wyłączona jawność)** wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

strona bipPowrót do strony głównej planu