Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Płaszów - Rybitwy – Uchwały

   1. Uchwała Nr LXI/859/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Płaszów - Rybitwy":


    dokument pdf-tekstTreść uchwały    strona bipStrona źródłowa BIP uchwałą


  2. Uchwała Nr CXV/1207/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Płaszów - Rybitwy":


    dokument pdf-tekstTreść uchwały    strona bipStrona źródłowa BIP uchwałą

    dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do uchwały z granicami planu


strona bipPowrót do strony głównej planu