Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Salezjańska - Zakrzówek – Procedura

  1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 13 października 2006 r.
 2. Termin składania wniosków do planu - do 17 listopada 2006 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków do planu - Zarządzenie Nr 2670/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2006 r.
 4. Zarządzenie Nr 2456/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 października 2010 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia planu.
 5. Odstąpienie od sporządzenia planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 20 października 2010 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały.
 6. Odstąpienie od sporządzenia planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 3 listopada 2010 r. - drugie czytanie projektu uchwały - Rada odrzuciła projekt uchwały.
 7. Wstrzymanie dalszej procedury - Zarządzenie Nr 3129/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 grudnia 2010 r.
 8. Zarządzenie Nr 383/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia planu (wraz z mpzp dla Obszaru Zakrzówek).
 9. Odstąpienie od sporządzenia planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 12 marca 2014 r. - Rada wycofała projekt uchwały.
 10. Zarządzenie Nr 1541/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie wycofania ze spraw sesyjnych Rady Miasta Krakowa zgłoszonego projektu uchwały Rady Miasta w sprawie odstąpienia od sporządzenia planu (wraz z mpzp dla Obszaru Zakrzówek) - wg druku nr 1709.
 11. Zarządzenie Nr 1539/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia planu.
 12. Odstąpienie od sporządzenia planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 25 czerwca 2014 r. - Uchwała Nr CX/1686/14 w sprawie odstąpienia od sporządzenia planu.


strona bipPowrót do strony głównej planu


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BOŻENA KACZMARSKA-MICHNIAK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2006-08-31
Data publikacji:
2006-08-31
Data aktualizacji:
2015-05-21