Zajęcia rekreacyjne z piłki siatkowej plażowej dla młodzieży szkolnej

 

Klub Sportowy HUTNIK z siedzibą w Krakowie os Piastów 9/19, 31-623 Kraków złożył do Wydziału Sportu Urzędu Miasta Krakowa ofertę na realizację zadania publicznego

o charakterze lokalnym pn. „Zajęcia rekreacyjne z piłki siatkowej plażowej dla młodzieży szkolnej” do rozpatrzenia w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwanej w dalszej części ustawą.

 

Na podstawie art. 19a ustawy, zamieszcza się ofertę na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Sportu UMK oraz portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl , będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do 3 czerwca 2020 r do Wydziału Sportu Urzędu Miasta Krakowa drogą elektroniczną na adres: sp.umk@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

W załączeniu:

 

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BARBARA MIKOŁAJCZYK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
PAWEŁ DUBIEL
Data wytworzenia:
2020-05-27
Data publikacji:
2020-05-27
Data aktualizacji:
2020-05-27