Oświadczenia Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zrzeczenia się odszkodowań za nieruchomości przejęte na realizację inwestycji drogowych

 

ROK 2020