Studium wykonalności dla Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej na terenie Krakowa

 

W ramach ww. zadania zostały przeanalizowane możliwości realizacji 7 nowych linii SKA wraz z podwariantami. W analizie uwzględniono m.in. prognozy ruchu, usprawnienia funkcjonowania systemu i powiązania z systemem komunikacji miejskiej, uwarunkowania geologiczne i hydrogeologiczne, zagospodarowanie terenu, oddziaływanie proponowanych rozwiązań na środowisko, szacunek kosztów inwestycji.

 

Studium wykonalności dla Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej na terenie Krakowa jest dostępne poniżej:

• część opisowa:

• część graficzna: