UCHWAŁY RADY DZIELNICY VIII DĘBNIKI

8 kadencja - 2020 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
XIX/2020 18-06-2020 XIX/225/2020

ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami podziemnymi, zbiornikiem retencyjnym, parkingami zewnętrznymi, drogą wewnętrzną, chodnikami przy ul. Zielińskiego w Krakowie”

uchwała
XIX/2020 18-06-2020 XIX/224/2020

korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2020 

uchwała
XIX/2020 18-06-2020 XIX/223/2020

opinii dla zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przyłącza elektroenergetycznego oświetlenia ulicznego przy ul. Hufcowej w Krakowie 

uchwała
XIX/2020 18-06-2020 XIX/222/2020

opinii dla zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia ul. Skalica boczna w Krakowie 

uchwała
XVIII/2020 28-05-2020 XVIII/221/2020

projektu przebudowy drogi publicznej ul. Obrońców Tobruku w Krakowie 

uchwała
XVIII/2020 28-05-2020 XVIII/220/2020

projektu budowlanego rozbudowy ul. Krokusowej w Krakowie 

uchwała
XVIII/2020 28-05-2020 XVIII/219/2020

wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2021 

uchwała
XVIII/2020 28-05-2020 XVIII/218/2020

korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2020 

uchwała
XVIII/2020 28-05-2020 XVIII/217/2020

ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem usługowym na parterze oraz garażem podziemnym przy ul. Piltza w Krakowie” 

uchwała
XVIII/2020 28-05-2020 XVIII/216/2020

ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa oraz przebudowa odcinka magistrali ciepłowniczej Skawina – Kraków w rejonie ul. Kobierzyńskiej, ul. Torfowej, ul. Przyzby, ul. Magnolii, ul. Pszczelnej i ul. Bułgarskiej w Krakowie” 

uchwała
XVIII/2020 28-05-2020 XVIII/215/2020

koncepcji obsługi komunikacyjnej inwestycji niedrogowej zlokalizowanej przy ul. Kwiecistej w Krakowie 

uchwała
XVIII/2020 28-05-2020 XVIII/214/2020

organizacji ruchu przy ul. Grota-Roweckiego 53 

uchwała
XVIII/2020 28-05-2020 XVIII/213/2020

przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

uchwała
XVII/2020 30-04-2020 XVII/212/2020

wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego do realizacji przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki w latach 2017 - 2021 

uchwała
XVII/2020 30-04-2020 XVII/211/2020

wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego do realizacji przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki w latach 2017 - 2019 

uchwała
XVII/2020 30-04-2020 XVII/210/2020

wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego do realizacji przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki w latach 2020 - 2022 

uchwała
XVII/2020 30-04-2020 XVII/209/2020

korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2020 

uchwała
XVII/2020 30-04-2020 XVII/208/2020

wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego do realizacji przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki w latach 2018 - 2021

uchwała
XVII/2020 30-04-2020 XVII/207/2020

korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2020 

uchwała
XVII/2020 30-04-2020 XVII/206/2020

wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego do realizacji przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki w latach 2020 - 2021 

uchwała
XVII/2020 30-04-2020 XVII/205/2020

wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego do realizacji przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki w latach 2020 - 2022 

uchwała
XVII/2020 30-04-2020 XVII/204/2020

zmiany uchwały Nr IX/127/2019 z dnia 9 lipca 2019 r. z późn. zm. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2020 

uchwała
XVII/2020 30-04-2020  XVII/203/2020

przystąpienia do Budżetu Obywatelskiego 

uchwała
XVII/2020 30-04-2020 XVII/202/2020

organizacji ruchu na ul. Pułaskiego w Krakowie 

uchwała
XVII/2020 30-04-2020 XVII/201/2020 

zmiany organizacji ruchu na ul. Dobrowolskiego, ul. Rosistej, ul. Grzegorzewskiej, ul. Porfirowej w Krakowie 

uchwała
XVI/2020 20-02-2020 XVI/200/2020

sprzedaży działki nr 25/2 położonej w obrębie 5 jednostce ewidencyjnej Podgórze przy ul. Krzewowej w Krakowie 

uchwała
XVI/2020 20-02-2020 XVI/199/2020

przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Planowania Przestrzennego i Terenów Zielonych Rady Dzielnicy VIII Dębniki 

uchwała
XVI/2020 20-02-2020 XVI/198/2020

wskazania przedstawiciela Rady Dzielnicy VIII Dębniki do składu Rady Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa 

uchwała
XVI/2020 20-02-2020 XVI/197/2020

korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2020 

uchwała
XVI/2020 20-02-2020 XVI/196/2020

wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o udrożnienie ul. Zachodniej w kierunku ul. Bobrzyńskiego 

uchwała
XVI/2020 20-02-2020 XVI/195/2020

utworzenia „strefy zamieszkania” na ul. Wiśniewskiego w Krakowie 

uchwała
XV/2020 23-01-2020 XV/194/2020

ustawienia znaków B-35 „zakaz postoju” na ul. Skalica w Krakowie 

uchwała
XV/2020 23-01-2020 XV/193/2020

korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2020 

uchwała
XV/2020 23-01-2020 XV/192/2020

zawarcia umowy najmu części powierzchni dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 40 położonego przy ul. Pszczelnej 13 w Krakowie

uchwała
XV/2020 23-01-2020 XV/191/2020 utworzenia na ul. Spacerowej „strefy zamieszkania” obejmującej obszar od ul. Babińskiego do ul. Trockiego uchwala