UCHWAŁY RADY DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY

8 kadencja - 2020 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
XXIV/2020 06-07-2020 XXIV/307/2020 wydania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla zamierzenia inwestycyjnego przy skrzyżowaniu ul. Krowoderskich Zuchów i ul. Wybickiego w Krakowie.  uchwała
XXIV/2020 06-07-2020 XXIV/306/2020  wydania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla zamierzenia inwestycyjnego przy skrzyżowaniu ul. Krowoderskich Zuchów i ul. Wybickiego w Krakowie.  uchwała
XXIV/2020 06-07-2020 XXIV/305/2020 montażu znaku B-35 na ul. Sosnowieckiej  uchwała
XXIV/2020 06-07-2020 XXIV/304/2020  zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa w latach 2019-2023  uchwała 
XXIV/2020 06-07-2020 XXIV/303/2020  rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2021  uchwała  załącznik
XXIV/2020 06-07-2020 XXIV/302/2020  korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2020  uchwała
XXIV/2020 06-07-2020 XXIV/301/2020  zbycia działek przy ul. Bałtyckiej uchwała
XXIV/2020 06-07-2020 XXIV/300/2020  wydania opinii do projektu budowlanego pn. „Rozbudowa ul. Chełmońskiego polegająca na budowie chodnika na terenie działki 1498, 1506/79, 1506/22 obr. 33 Krowodrza w Krakowie”  uchwała
XXIV/2020 06-07-2020 XXIV/299/2020  udzielenia opinii dla projektu BO.D4.40/20 pn. „Dzielnica IV bez foliówek” uchwała
XXIV/2020 06-07-2020 XXIV/298/2020  udzielenia opinii dla projektów BO edycja VII   uchwała
XXIV/2020 06-07-2020 XXIV/297/2020 wydania opinii dla projektu koncepcyjnego dla zadania pn. „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej DW 794 klasy G na odcinku od ul. Pachońskiego w Krakowie do węzła z Północną Obwodnicą Krakowa w gminie Zielonki”  uchwała
XXIV/2020 06-07-2020 XXIV/296/2020

wstąpienia Pana Marka Podoluka do składu osobowego Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały

uchwała
XXIII/2020 25-06-2020 XXIII/295/2020 wprowadzenia strefy zamieszkania na ulicy Słomczyńskiego uchwała
XXIII/2020 25-06-2020 XXIII/294/2020 zbycia działki nr 194/4 przy ul. Pasternik uchwała
XXIII/2020 25-06-2020 XXIII/293/2020 zbycia działki nr 657/5 przy ul. Gaik uchwała
XXIII/2020 25-06-2020 XXIII/292/2020 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXIII/2020 25-06-2020 XXIII/291/2020 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2020 uchwała
XXIII/2020 25-06-2020 XXIII/290/2020 wygaśnięcia mandatu członka Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały uchwała
XXII/2020 21-05-2020 XXII/289/2020 wyboru przewodniczącego Komisji Budżetowej  uchwała
XXII/2020 21-05-2020 XXII/288/2020 przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji v-ce przewodniczącego komisji Budownictwa i Planowania Przestrzennego uchwała
XXII/2020 21-05-2020 XXII/287/2020 wydania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Siewnej w Krakowie  uchwała
XXII/2020 21-05-2020 XXII/286/2020 wydania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Siemaszki w Krakowie”  uchwała
XXII/2020 21-05-2020 XXII/285/2020 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji ds. Wsparcia BO i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi uchwała
XXII/2020 21-05-2020 XXII/284/2020

wydania opinii do zadania pn. „Opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji budowy kładki łączącej ul. Żabiniec z Al. 29 Listopada

w Krakowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULICP)”

uchwała
XXII/2020 21-05-2020 XXII/283/2020 wydania pozytywnej opinii dla projektu budowy chodnika w ciągu ulicy Glogera  uchwała
XXII/2020 21-05-2020 XXII/282/2020 montażu znaku B-35 przy ulicy Felińskiego 30  uchwała
XXII/2020 21-05-2020 XXII/281/2020 wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2021  uchwała  załącznik
XXII/2020 21-05-2020 XXII/280/2020 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Infrastruktury, Terenów Zielonych i Ochrony Środowiska  uchwała
XXII/2020 21-05-2020 XXII/279/2020 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Mieszkalnictwa i Lokali Komunalnych  uchwała
XXII/2020 21-05-2020 XXII/278/2020 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Spraw Społecznych  uchwała
XXII/2020 21-05-2020 XXII/277/2020 przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały za 2019 r. uchwała  załącznik
XXII/2020 21-05-2020 XXII/276/2020 uzupełnienia składu Komisji Kultury i Informacji Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały  uchwała
XXII/2020 21-05-2020 XXII/275/2020 zmiany uchwały I/7/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Kultury Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały  uchwała
XXII/2020 21-05-2020 XXII/274/2020 przystąpienia do Budżetu Obywatelskiego uchwała
XXII/2020 21-05-2020 XXII/273/2020 zmiany uchwały XXI/258/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie rezygnacji Dominika Franczaka z członkostwa w Komisji Mieszkalnictwa i Lokali Komunalnych  uchwała
XXII/2020 21-05-2020 XXII/272/2020 zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa w latach 2019-2023 uchwała
XXII/2020 21-05-2020 XXII/271/2020 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2020 uchwała
XXI/2020  27-02-2020 XXI/270/2020 poparcia starań Dyrekcji ZSO53 w sprawie ograniczenia ruchu samochodów ciężarowych na ul. Stawowej na odcinku od ul. Ojcowskiej do ul. Jasnogórskiej uchwała  załącznik
XXI/2020  27-02-2020 XXI/269/2020 uzupełnienia składu Komisji Budownictwa i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały  uchwała
XXI/2020  27-02-2020  XXI/268/2020 zmiany uchwały I/2/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budownictwa i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały uchwała
XXI/2020  27-02-2020  XXI/267/2020 wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  uchwała
XXI/2020  27-02-2020  XXI/266/2020 wyboru członka Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały uchwała
XXI/2020  27-02-2020  XXI/265/2020 rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały  uchwała
XXI/2020  27-02-2020  XXI/264/2020 zmiany uchwały I/13/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Terenów Zielonych i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały  uchwała
XXI/2020  27-02-2020  XXI/263/2020 rozwiązania Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały  uchwała
XXI/2020  27-02-2020  XXI/262/2020 powołania Komisji Budżetowej Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały  uchwała
XXI/2020  27-02-2020  XXI/261/2020 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2020  uchwała
XXI/2020  27-02-2020  XXI/260/2020 zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa w latach 2019-2023  uchwała
XXI/2020  27-02-2020  XXI/259/2020

przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa

uchwała
XXI/2020  27-02-2020  XXI/258/2020

rezygnacji Dominika Franczaka z członkostwa w Komisji Mieszkalnictwa i Lokali Komunalnych

uchwała
XXI/2020  27-02-2020  XXI/257/2020 zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXI/2020  27-02-2020  XXI/256/2020 zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXI/2020  27-02-2020  XXI/255/2020 zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXI/2020  27-02-2020 XXI/254/2020 uzupełnienia składu Komisji Kultury i Informacji Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały uchwała
XXI/2020 27-02-2020 XXI/253/2020 zmiany uchwały I/7/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Kultury Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały  uchwała
XXI/2020  27-02-2020 XXI/252/2020 przeniesienia znaku B-36 ustawionego przy ulicy Czerwieńskiego 22  uchwała
XXI/2020 27-02-2020 XXI/251/2020 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Edukacji  uchwała
XXI/2020 27-02-2020 XXI/250/2020 wydania opinii do projektu dla zadania pn.: Przebudowa ul. Siemaszki w zakresie budowy zatok postojowych oraz remontu chodnika i schodów terenowych” uchwała
XXI/2020 27-02-2020 XXI/249/2020 wydania opinii dla projektu stałej organizacji ruchu na osiedlu Żabiniec uchwała
XXI/2020 27-02-2020 XXI/248/2020 wydania opinii dla zadania rozbudowy i budowy ul. Żmujdzkiej w Krakowie w raz z rozbudową i przebudową sieci uzbrojenia terenu uchwała
XXI/2020 27-02-2020 XXI/247/2020 progu na ul. Ojcowskiej w Krakowie uchwała
XX/2020  23-01-2020  XX/246/2020 zmiany uchwały Nr XI/142/2019 z dnia 11 lipca 2019 r. z późn. zm. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2020  uchwała
XX/2020  23-01-2020  XX/245/2020 lokalizacji „gniazd” segregacji odpadów komunalnych na terenie Dzielnicy IV Prądnik Biały  uchwała
XX/2020  23-01-2020  XX/244/2020 likwidacji „gniazd” segregacji odpadów komunalnych na terenie Dzielnicy IV Prądnik Biały  uchwała
XX/2020  23-01-2020  XX/243/2020 wytyczenia przejścia dla pieszych przy ul. Starego Wiarusa  uchwała
XX/2020  23-01-2020  XX/242/2020 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XX/2020  23-01-2020  XX/241/2020 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XX/2020  23-01-2020  XX/240/2020 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XX/2020  23-01-2020  XX/239/2020 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XX/2020  23-01-2020  XX/238/2020 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XX/2020  23-01-2020  XX/237/2020 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XX/2020  23-01-2020  XX/236/2020 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XX/2020  23-01-2020  XX/235/2020 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XX/2020  23-01-2020  XX/234/2020 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XX/2020  23-01-2020  XX/233/2020 utworzenia wyniesionych przejść na ul. Siewnej  uchwała
XX/2020  23-01-2020  XX/232/2020 zmiany nazwy i poszerzenia zakresu działania Komisji Kultury Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały  uchwała
XX/2020  23-01-2020  XX/231/2020 rozwiązania Komisji Informacji i Konsultacji Społecznych  uchwała
XX/2020  23-01-2020  XX/230/2020 uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej  uchwała
XX/2020  23-01-2020  XX/229/2020 zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa w latach 2019-2023  uchwała
XX/2020  23-01-2020  XX/228/2020 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2020  uchwała
XX/2020 23-01-2020 XX/227/2020

wstąpienia Pana Michała Kończakowskiego do składu osobowego Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały

uchwała
XIX/2020 23-01-2020 XIX/226/2020 wygaśnięcia mandatu członka Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały uchwała