1. KRAKOWSKA AKADEMIA SAMORZĄDNOŚCI

 

KAS jest szkołą liderów młodzieżowych. Uczniowie (ósmych klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstwowych) zdobywają w niej umiejętności społeczne oraz wiedzę wykorzystywaną do pracy w grupie, w samorządzie uczniowskim czy w procesie budowania przywództwa. Bezpłatne zajęcia odbywają się w soboty, raz w miesiącu. Cykl spotkań kończy się uzyskaniem dyplomu młodzieżowego lidera społecznego.

 

2. JULIADA

 

Juliada to jedna z najważniejszych imprez propagujących sport i kulturę fizyczną wśród dzieci i młodzieży w Małopolsce. Skierowana jest do młodych osób, spędzających wakacje w mieście, a jej historia sięga 1999 r. Młodzieżowy Festiwal Sportu Juliada jest projektem realizowanym przez Miasto Kraków i Stowarzyszenie SIEMACHA.

 

3. GILDIA SAMORZĄDÓW STUDENCKICH

 

Gildia Samorządów Uczniowskich to zrzeszenie samorządów założone dla wzmocnienia współpracy między nimi. Gidia jest projektem realizowanym przez Urząd Miasta Krakowa w ramach programu aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „Młody Kraków 2.0”.

Jej celem jest: wspieranie aktywności samorządów uczniowskich w krakowskich szkołach, stwarzanie warunków do wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy samorządami uczniowskimi, podnoszenie umiejętności organizacyjnych rad uczniowskich, organizowanie przedsięwzięć /akcji/ wydarzeń o charakterze międzyszkolnym, np. dzielnicowych, lokalnych, tematycznych.

 

4. HACKATHON

 

Miasto Kraków od 2018 r. organizuje hackathon projektów społecznych, w którym uczestniczą krakowscy uczniowie oraz studenci. Każdy YouthKrakHack podporządkowany jest jednemu obszarowi działań społecznych, adresowanych do młodych. Zadaniem uczestników Hackathonu jest stworzenie projektów z zakresu polityki młodzieżowej.

 

5. GALA MŁODYCH LIDERÓW

 

Coroczne wydarzenie podsumowujące Krakowską Akademię Samorządności, w trakcie którego uczestnicy otrzymują dyplom Młodzieżowego Lidera.