Dokument archiwalny

Pracownie Twórcze 2019

 

Ogłasza się nabór wniosków o najem lokalu przeznaczonego na pracownię twórczą w ramach Programu mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury.

 

Ogłoszenie kierowane jest do twórców prowadzących aktywną działalność w dziedzinie kultury i sztuki, posiadają dorobek twórczy (staż pracy minimum 5 lat), absolwentów uczelni artystycznych, członków związków i stowarzyszeń twórczych, a także twórców nieprofesjonalnych rekomendowanych przez odpowiednie w danej dziedzinie środowiska twórcze.

 

Ze stanem technicznym lokali przeznaczonych na pracownie twórcze można się zapoznać po uprzednim skontaktowaniu się z administratorem.

 

L.p. Adres pracowni Powierzchnia Opis Administrator
1. ul. Bernardyńska 10/11 69,29 m²

IV kondygnacja,

3 pomieszczenia,

przedpokój,

WC, łazienka

 

ZBK-BOM-6,

Pl. Na Groblach 7,

tel. 12 291 29 84

 

2. ul. Rynek Główny 29/62 110,54 m²

IV kondygnacja,

3 pomieszczenia,

WC z łazienką

 

ZBK-BOM-6,

Pl. Na Groblach 7,

tel. 12 291 29 84

 

 

 

 

 

Na pracownie twórcze przeznaczane są lokale, które z uwagi na stan techniczny, lokalizację, niskie wyposażenie techniczne, nie mogą być przeznaczone na cele mieszkalne.

 

Lokale przekazywane są twórcy do adaptacji, zgodnie z potrzebami prowadzonej działalności. Wszystkie lokale wymagają remontu, który przyszły najemca będzie zobowiązany wykonać we własnym zakresie i na własny koszt.

 

Zobacz:

Zakres robót do wykonania - ul. Bernardyńska 10/11

 

Zakres robót do wykonania - Rynek Główny 29/62

 

 

Formularz wniosku wraz z procedurą KD-19 dotyczącą najmu lokali z zasobów Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do prowadzenia działalności twórczej można pobrać na stronie www.bip.krakow.pl lub na stanowisku Nr 5, w Kancelarii Magistratu przy pl. Wszystkich Świętych 3-4, tel.: (12) 616-1478.

 

Pobierz formularz wniosku

 

Wnioski wraz z kompletem dokumentów (dyplom lub rekomendacje) i wskazaniem wybranej lokalizacji należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 października 2019 r. (włącznie), na tym samym stanowisku. Dopuszcza się wskazanie więcej niż jednego lokalu.

 

W związku z powtarzającymi się rezygnacjami z uzyskanego prawa do najmu lokali, prosimy o korzystanie z możliwości wcześniejszego ich oglądania i wskazywanie tylko tych lokali, które gotowi są Państwo wynająć.

 

Wnioski o najem pracowni twórczej opiniowane są przez Komisję ds. Pracowni Twórczych. Decyzję w sprawie ustalenia ostatecznej listy osób uprawnionych do otrzymania pracowni podejmuje Prezydent Miasta Krakowa w formie zarządzenia.

 

Informacje o Programie zamieszczone zostały na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa: https://www.bip.krakow.pl  (zobacz)

 

Dodatkowych informacji udziela Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 11, pok. 15, tel.: (12) 616-1918.

 

Wszystkie osoby, które uczestniczyły w poprzednich edycjach konkursu na pracownie twórcze prosimy o odbiór do 30 października 2019 r. nieobowiązkowych załączników do wniosków: katalogów, książek, rekomendacji, itp. dokumentujących dotychczasowe dokonania artystyczne wnioskodawców.