MALBORSKA – Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa

   1. Zarządzenie Nr 3096/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Malborska":


    dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

    dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag (wyłączona jawność)*


  2. Zarządzenie Nr 1398/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Malborska":


    dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

    dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia wniosków (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowychpowrótPowrót do strony głównej planu