Posiedzenia Konwentu w VIII kadencji:

 

2 posiedzenie Konwentu

29 maja 2019 r. godz. 16:00, Magistrat Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, Sale: Lea i Kupiecka.

 

Podczas spotkania dyskutowano m.in. o: wysokości środków finansowych przeznaczonych do dyspozycji rad dzielnic Miasta Krakowa w roku 2020 i latach następnych; informowaniu właściwych miejscowo rad dzielnic o wszczynaniu postepowań o pozwolenie na budowę w przypadku inwestycji wielkopowierzchniowych, mieszkaniowych w zabudowie wielorodzinnej i rozwiązań komunikacyjnych oraz wznowieniu comiesięcznych odbiorów bieżącego utrzymania ogródków jordanowskich oraz zieleńców i skwerów wraz z przedstawicielami dzielnic.

 

Konwent podjął jednogłośnie uchwałę dotyczącą wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o zdecydowane zwiększenie, w układzie wieloletnim, środków finansowych – budżetów dzielnic miasta Krakowa. Przewodniczący rad dzielnic podkreślili rosnące koszty realizacji bieżących zadań i inwestycji, a stały od kilku lat poziom środków finansowych przeznaczanych w mieście na dzielnice. Przewodniczący Konwentu podkreślił, jak istotne jest dla poprawy sytuacji systematyczne podnoszenie budżetów dzielnic w latach kolejnych.

 

Następnie dyskutowano o informowaniu właściwych miejscowo rad dzielnic miasta Krakowa o wszczynaniu postepowań o pozwolenie na budowę w przypadku inwestycji wielkopowierzchniowych, mieszkaniowych w zabudowie wielorodzinnej i rozwiązań komunikacyjnych. Podkreślono jak ważna jest wczesna wiedza rady dzielnicy o planowanych inwestycjach na terenie dzielnicy i w dzielnicach sąsiednich, tak aby był czas na analizę i ewentualną reakcję ustalono, że na kolejnym (czerwcowym) konwencie przedstawiony zostanie projekt uchwały dotyczący informowania dzielnic o inwestycjach, tak aby finalnie wypracować przyjazny mechanizm informowania rad dzielnic.

 

Kolejno omówiono sytuacje dotyczącą zadania dawnego Biura Zdrowia w kontekście zadania pn.: ” Badania profilaktyczne: program szczepień ochronnych przeciw grypie po 65 roku życia”, który miał być zrealizowany w 2018 roku m.in. na terenie dzielnicy III, po wyjaśnieniach przedstawiciela Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia przyczyn powstałego błędu – braku realizacji zadania - sprawa została wyjaśniona.

 

Ostatnim tematem posiedzenia było omówienie comiesięcznych odbiorów bieżącego utrzymania ogródków jordanowskich oraz zieleńców i skwerów wraz z przedstawicielami dzielnic. Ustalono, że Zarząd Zieleni Miejskiej powróci do przeglądów wraz z radnymi dzielnicowymi dopracowując harmonogram przeglądów ogródków jordanowskich z każdą dzielnicą indywidualnie.