Małopolskie talenty - I i II etap edukacji

 

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.1.5 - WSPARCIE UCZNIÓW ZDOLNYCH

 

Wartość projektu: 265 180,95 PLN

Wartość dofinansowania: 251 921,90 PLN

Lata realizacji: 2019-2022

 

Opis projektu:

Projekt zakłada utworzenie Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych dla I i II etapu edukacyjnego (klasy 5-6 i 7-8 SP). Będzie to pozaszkolny ośrodek wspierający rozwój uzdolnień poznawczych w obszarze kompetencji kluczowych. Projekt jest kierowany do 9 szkół podstawowych. Będzie realizowany w latach szkolnych 2019/20, 2020/21 i 2021/22. Zgodnie z możliwościami przewidzianymi dokumentacją konkursową zajęcia będą odbywać się z: matematyki, j. angielskiego, technologie informacyjno-komunikacyjne i przedsiębiorczości. Ponadto każda grupa będzie miała zajęcia z tzw. kompetencji ponadprzedmiotowych (tj. umiejętności społeczne, uczenia się itd.).