BIP MJO - Biblioteka Kraków

Mienie - stan na 01.01.2019 r.

 

  Nazwa  Wartość
 Środki trwałe    2.887.823,75 zł
 Pozostałe środki trwałe  17.449.803,06 zł
 Eksponaty muzealne        39.044,00 zł
 Wartości niematerialne i prawne      649.404,77 zł