Dokument archiwalny

Wybory uzupełniające do Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w okręgu wyborczym nr 15

16 czerwca 2019 r.


 

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Wyborów uzupełniających do Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie NR 1

OŚRODEK KULTURY KRAKÓW-NOWA HUTA "KLUB KRZESŁAWICE", UL. WAŃKOWICZA 17, 31-752 KRAKÓW


 

Skład komisji:

 

Przewodniczący Komisji: Mariusz Rusiecki

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji: Marlena Grymek

 

Sekretarz Komisji: Agnieszka Kowalska

 

Członek Komisji: Artur Bartkowiak

 

Członek Komisji: Rafał Miechowicz


Członek komisji: Anna Wilk


Do zadań obwodowej komisji wyborczej należy:

 

1) podawanie do wiadomości wyborców informacji o listach kandydatów i danych o kandydatach przez rozplakatowanie na obszarze obwodu do głosowania obwieszczeń przekazanych przez Miejskiego Komisarza Wyborczego oraz powiadamianie mieszkańców o siedzibie właściwej obwodowej komisji wyborczej,

 

2) przeprowadzenie głosowania w obwodzie,

 

3) czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem przepisów prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania,

 

4) ustalanie wyników głosowania w obwodzie i podawanie ich do wiadomości publicznej oraz przekazanie protokołów głosowania do dzielnicowej komisji wyborczej,

 

5) wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów Ordynacji.