INWESTYCJE PROGRAMOWE - STAN NA 31.10.2019 r.

Informacje rzeczowo-finansowe nt. realizacji inwestycji programowych wg dziedzin zarządzania:

 

I.      ZDROWIE

 

II.     POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA

 

III.    BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

 

IV.    TRANSPORT

 

V.     GOSPODARKA KOMUNALNA

 

VI.    OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA

 

VII.   MIESZKALNICTWO

 

VIII.  OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

IX.    SPORT I REKREACJA

 

X.     KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

 

XI.    ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM

 

XII.   PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA

 

 

INWESTYCJE PROGRAMOWE - STAN NA 30.09.2019 r.

Informacje rzeczowo-finansowe nt. realizacji inwestycji programowych wg dziedzin zarządzania:

 

I.      ZDROWIE

 

II.     POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA

 

III.    BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

 

IV.    TRANSPORT

 

V.     GOSPODARKA KOMUNALNA

 

VI.    OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA

 

VII.   MIESZKALNICTWO

 

VIII.  OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

IX.    SPORT I REKREACJA

 

X.     KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

 

XI.    ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM

 

XII.   PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA

 

 

INWESTYCJE PROGRAMOWE - STAN NA 30.06.2019 r.

Informacje rzeczowo-finansowe nt. realizacji inwestycji programowych wg dziedzin zarządzania:

 

I.      ZDROWIE

 

II.     POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA

 

III.    BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

 

IV.    TRANSPORT

 

V.     GOSPODARKA KOMUNALNA

 

VI.    OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA

 

VII.   MIESZKALNICTWO

 

VIII.  OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

IX.    SPORT I REKREACJA

 

X.     KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

 

XI.    ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM

 

XII.   PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA

 

 

INWESTYCJE PROGRAMOWE - STAN NA 31.05.2019 r.

Informacje rzeczowo-finansowe nt. realizacji inwestycji programowych wg dziedzin zarządzania:

 

I.      ZDROWIE

 

II.     POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA

 

III.    BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

 

IV.    TRANSPORT

 

V.     GOSPODARKA KOMUNALNA

 

VI.    OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA

 

VII.   MIESZKALNICTWO

 

VIII.  OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

IX.    SPORT I REKREACJA

 

X.     KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

 

XI.    ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM

 

XII.   PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA

 

 

INWESTYCJE PROGRAMOWE - STAN NA 31.03.2019 r.

Informacje rzeczowo-finansowe nt. realizacji inwestycji programowych wg dziedzin zarządzania:

 

I.      ZDROWIE

 

II.     POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA

 

III.    BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

 

IV.    TRANSPORT

 

V.     GOSPODARKA KOMUNALNA

 

VI.    OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA

 

VII.   MIESZKALNICTWO

 

VIII.  OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

IX.    SPORT I REKREACJA

 

X.     KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

 

XI.    ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM

 

XII.   PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA