Podatek rolny

(przejdź do stawek na rok 2020 w Krakowskim Portalu Podatnika)

(przejdź do formularzy na rok 2020 w Krakowskim Portalu Podatnika)

 

 

KPP 

Krakowski Portal Podatnika - źródło informacji o podatkach i opłatach lokalnych.

 

Stawka podatku w 2019 r. wynosiła:

1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - 135,90 zł,

2) od 1 ha pozostałych gruntów - 271,80 zł.

 

 

Formularze dla podatników, którzy nabyli nieruchomości 1 lipca 2019 roku i później. Korekty deklaracji należy składać na dotychczasowych formularzach (DR, DR-A, DR-B).

dla osób fizycznych:

IR z załącznikami - wersja aktywna

IR-1 Informacja o gruntach

ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników

dla osób prawnych:

DR z załącznikami - wersja aktywna

DR-1 Deklaracja na podatek rolny

ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDR-2 załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

 

 

Formularze dla podatników, którzy nabyli nieruchomości do 30 czerwca 2019 roku. Formularze te należy wykorzystywać także do składania korekt deklaracji złożonych przed 30 czerwca 2019 roku.

Formularze aktywne na rok 2019

dla osób fizycznych (3 formularze w osobnych plikach xls):

* IN-1 Informacja o nieruchomościach osób fizycznych

* IN-2 Informacja o nieruchomościach osób fizycznych niezwiązanych i niezajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

* IN-A Załącznik do informacji o nieruchomościach osób fizycznych

dla osób prawnych (3 formularze w jednym pliku xls):

* DR Deklaracja na podatek rolny

* DR-A Informacje dotyczące użytków rolnych będących w posiadaniu podatnika

* DR-B Informacje dotyczące użytków rolnych zwolnionych z opodatkowania

 

 

Formularze na rok 2019 do wydruku

dla osób fizycznych:

* IN-1 Informacja o nieruchomościach osób fizycznych

* IN-2 Informacja o nieruchomościach osób fizycznych niezwiązanych i niezajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

* IN-A Załącznik do informacji o nieruchomościach osób fizycznych

dla osób prawnych:

* DR Deklaracja na podatek rolny

* DR-A Informacje dotyczące użytków rolnych będących w posiadaniu podatnika

* DR-B Informacje dotyczące użytków rolnych zwolnionych z opodatkowania

 

 

Wzory pełnomocnictw do podpisywania deklaracji

 

 

Podatek rolny w roku 2018

Podatek rolny w roku 2017

Podatek rolny w roku 2016

Podatek rolny w roku 2015

Podatek rolny w roku 2014

Podatek rolny w roku 2013