Bogusław Kośmider - III Zastępca Prezydenta ds. Obsługi Mieszkańców

Bogusław Kośmider


Plac Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków
pokój 119


telefon: 12 616 1259, 12 616 1244
fax: 12 616 1569

e-mail: ZP.Boguslaw.Kosmider@um.krakow.pl 

 

 

Bogusław Andrzej Kośmider, ur.1959 r.

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Podyplomowego Studium Bankowości i Finansów przy Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Bankowiec, specjalista od finansów, przedsiębiorca.

Członek zarządów, dyrektor oddziałów prywatnych i publicznych instytucji finansowych (m.in. Deutsche Bank, DnB Nord Bank, BOŚ Bank), członek rad nadzorczych spółek publicznych i prywatnych, w tym notowanych na GPW (m.in. MARR SA, KCI SA, NFI Jupiter).

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa 2 kadencji (2010-2014-2018) , Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa 3 kadencji (1998-2002-2006-2010), radny Miasta Krakowa od 1994 roku.

Współautor Krakowskiego Holdingu Komunalnego, reformy krakowskiego mieszkalnictwa, reformy miejskich finansów, pomysłodawca Karty Krakowskiej.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Solidarności „Dziękujemy za wolność”, uznany przez ogólnopolskie środowisko samorządowe Samorządowcem Roku 2016.

Były harcerz, instruktor harcerski, Harcmistrz, Harcerz Rzeczpospolitej.

Od 2005 roku związany z Platformą Obywatelską RP.

Szczęśliwie żonaty.

 


 

Sprawuje nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa:

 

1. Wydział Spraw Administracyjnych

2. Wydział Mieszkalnictwa

3. Urząd Stanu Cywilnego

4. Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

 

Sprawuje nadzór nad:


1. Zarządem Budynków Komunalnych

2. Grodzkim Urzędem PracyZarządzenie nr 366/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie określenia zakresu uprawnień i obowiązków Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Obsługi Mieszkańców

 

Zarządzenie Nr 184/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie określenia zakresów nadzoru nad zadaniami Gminy Miejskiej Kraków wykonywanego przez Prezydenta Miasta Krakowa, Zastępców Prezydenta Miasta Krakowa, Skarbnika Miasta Krakowa, Sekretarza Miasta Krakowa i Dyrektora Magistratu

 

Zarządzenie nr 3150/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia zastępstw pomiędzy Zastępcami Prezydenta Miasta Krakowa i Sekretarzem Miasta Krakowa

 

Zarządzenie nr 183/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krakowa

 

Zarządzenie nr 3148/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie określenia liczby i powołania Zastępców Prezydenta Miasta Krakowa

 

 

 

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasady