Jerzy Muzyk - II Zastępca Prezydenta ds. Zrównoważonego Rozwoju

Jerzy Muzyk


Plac Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków
pokój 102


telefon: 12 616 1305, 12 616 1303

e-mail: ZP.Jerzy.Muzyk@um.krakow.pl

 

 

 

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, po aplikacji sędziowskiej, zakończonej egzaminem sędziowskim w 1990 roku.

W latach 1990–1991 członek orzekający w Kolegium Odwoławczym przy Sejmiku Samorządowym Województwa Krakowskiego.

W okresie od 1991 do 2003 roku związany ze środowiskiem ubezpieczeniowym, w tym również jako Dyrektor TUiR WARTA S.A. Oddział w Krakowie.

Od 2003 do 2005 roku pracował w Urzędzie Miasta Krakowa na stanowisku Dyrektora Wydziału Architektury i Urbanistyki.

Od 2006 roku do chwili powołania prowadził własną Kancelarię Radcowską.

Z dniem 27 sierpnia 2018 roku powołany na stanowisko II Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa.

 


 

Sprawuje nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa:

 

1. Wydziału Architektury i Urbanistyki,

2. Wydział Planowania Przestrzennego,

3. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków,

4. Wydział ds. Jakości Powietrza,

5. Wydział Geodezji,

6. Wydział Kształtowania Środowiska,

7. Wydział Strategii Planowania i Monitorowania Inwestycji

8. Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji

 

Sprawuje nadzór nad:

 

Zarząd Zieleni Miejskiej

 

Sprawuje nadzór nad następującymi spółkami:

 

1. Agencja Rozwoju Miasta

2. Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

 

Sprawuje nadzór nad następującymi fundacjami:

 

Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny

 

 

Zarządzenie Nr  416/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia zakresu uprawnień i obowiązków Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Zrównoważonego Rozwoju

 

Zarządzenie Nr 184/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie określenia zakresów nadzoru nad zadaniami Gminy Miejskiej Kraków wykonywanego przez Prezydenta Miasta Krakowa, Zastępców Prezydenta Miasta Krakowa, Skarbnika Miasta Krakowa, Sekretarza Miasta Krakowa i Dyrektora Magistratu

 

Zarządzenie nr 3150/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia zastępstw pomiędzy Zastępcami Prezydenta Miasta Krakowa i Sekretarzem Miasta Krakowa

 

Zarządzenie nr 183/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krakowa

 

Zarządzenie nr 3148/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie określenia liczby i powołania Zastępców Prezydenta Miasta Krakowa

 

 

 

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasady

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
ANNA FRANKIEWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
IZABELA HAUPT
Data wytworzenia:
2018-11-23
Data publikacji:
2018-11-26
Data aktualizacji:
2020-02-21