Andrzej Kulig - I Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej i Komunalnej

Andrzej Kulig


Plac Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków
pokój 101


telefon: 12 616 1580, 12 616 1265, 12 616 1987
fax: 12 616 1493
e-mail: ZP.Andrzej.Kulig@um.krakow.pl

  

 

Pracownik naukowy Katedry Prawa Ustrojowego Porównawczego Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr hab. prof. UJ. Specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego, autor licznych publikacji naukowych.

W latach 1996-1998 pełnił funkcję Dyrektora Gabinetu Wojewody Krakowskiego a następnie w latach 1998-2002 Dyrektora Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie.

W Urzędzie Miasta Krakowa pracował w latach 2002-2004 na stanowisku Dyrektora Magistratu.

Od 2005 do 2014 roku był zatrudniony na stanowisku Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

W okresie od lutego do września 2015 roku pełnił funkcję Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej. Z dniem 5 października 2015 roku powołany na stanowisko Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta.

 


 

Sprawuje nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa:

 

1. Krakowskie Centrum Świadczeń

2. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

3. Wydział Komunikacji Społecznej

4. Wydział Gospodarki Komunalnej

5. Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu

 

Sprawuje nadzór nad następującymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi:

 

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

2. Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień

3. Publiczne jednostki organizacyjne pomocy społecznej

4. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

5. Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

6. Zarząd Inwestycji Miejskich

7. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

8. Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

9. Szpitale

10. Żłobki

11. Klimat-Energia-Gospodarka Wodna

 

Sprawuje nadzór nad następującymi spółkami miejskimi:

 

1. Centrum Giełdowe Balicka Sp. z o.o.

2. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.

3. Miejska Infrastruktura Sp. z o.o.

4. Trasa Łagiewnicka S.A.

5. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.

6. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A.

7. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

 

 

 

 

Zarządzenie nr 318/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie określenia zakresu uprawnień i obowiązków Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej i Komunalnej.

 

Zarządzenie Nr 184/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie określenia zakresów nadzoru nad zadaniami Gminy Miejskiej Kraków wykonywanego przez Prezydenta Miasta Krakowa, Zastępców Prezydenta Miasta Krakowa, Skarbnika Miasta Krakowa, Sekretarza Miasta Krakowa i Dyrektora Magistratu

 

Zarządzenie nr 3150/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia zastępstw pomiędzy Zastępcami Prezydenta Miasta Krakowa i Sekretarzem Miasta Krakowa

 

Zarządzenie nr 183/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krakowa

 

Zarządzenie nr 3148/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie określenia liczby i powołania Zastępców Prezydenta Miasta Krakowa

 

 

 

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasady