UCHWAŁY ZARZĄDU DZIELNICY XIV CZYŻYNY

8 kadencja - 2019 rok

 

Posiedzenie nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
46/2019 29-08-2019 56/2019

delegowania radnych

uchwała
46/2019 29-08-2019 55/2019

delegowania radnych

uchwała
45/2019 27-08-2019 54/2019

delegowania radnych

uchwała
45/2019 27-08-2019 53/2019

delegowania radnych

uchwała
44/2019 23-08-2019 52/2019

delegowania radnych

uchwała
44/2019 23-08-2019

51/2019

delegowania radnych

uchwała
44/2019 23-08-2019

50/2019

delegowania radnych uchwała
43/2019 19-08-2019 49/2019

delegowania radnych

uchwała
42/2019 12-08-2019 48/2019

opinii w zakresie zmiany pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu ul. S.Kłosowskiego i ul. B.Orlińskiego

uchwała
42/2019 12-08-2019 47/2019 delegowania radnych uchwała
42/2019 12-08-2019 46/2019

delegowania radnych

uchwała
42/2019 12-08-2019 45/2019

delegowania radnych

uchwała
41/2019 05-08-2019 44/2019 opinii dotyczącej zbycia działki nr 6 obręb 7 jedn. ewid. Nowa Huta położonej w rejonie ul. Stella-Sawickiego w Krakowie uchwała
41/2019 05-08-2019 43/2019 ochrony terenów zielonych w rejonie ul. Cichociemnych AK, Zajęczej i Sierpowej w Krakowie uchwała
41/2019 05-08-2019 42/2019 opinii do projektu "Rozbudowy ulic Nowohuckiej i Cichociemnych AK w Krakowie" uchwała
41/2019 05-08-2019 41/2019 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego uchwała
41/2019 05-08-2019 40/2019 delegowania radnych uchwała
40/2019 31-07-2019 39/2019 delegowania radnych uchwała
39/2019 29-07-2019 38/2019 opinii dotyczącej poszerzenia strefy płatnego parkowania  uchwała
39/2019 29-07-2019 37/2019

opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego

uchwała
38/2019 17-07-2019 36/2019

opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego

uchwała
38/2019 17-07-2019 35/2019

delegowania radnych

uchwała
38/2019 17-07-2019 34/2019

delegowania radnych

uchwała
38/2019 17-07-2019 33/2019

delegowania radnych

uchwała
36/2019 03-07-2019 32/2019 delegowania radnych uchwała
34/2019 17-06-2019 31/2019 delegowania radnych uchwała
33/2019 12-06-2019 30/2019

delegowania radnych

uchwała
33/2019 12-06-2019 29/2019

opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego

uchwała
32/2019 04-06-2019 28/2019

delegowania radnych

uchwała
31/2019 30-05-2019 27/2019

delegowania radnych

uchwała
30/2019 22-05-2019 26/2019

delegowania radnych

uchwała
30/2019 22-05-2019 25/2019

opinii dla Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru "Dąbie"

uchwała
30/2019 22-05-2019 24/2019

opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego

uchwała
29/2019 16-05-2019 23/2019

delegowania radnych

uchwała
28/2019 15-05-2019 22/2019 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
28/2019 15-05-2019 21/2019 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
27/2019 09-05-2019 20/2019 delegowania radnych uchwała
27/2019 09-05-2019 19/2019 delegowania radnych uchwała
23/2019 15-04-2019 18/2019 delegowania radnych uchwała
23/2019 15-04-2019 17/2019 delegowania radnych uchwała
23/2019 15-04-2019 16/2019 delegowania radnych uchwała
22/2019 09-04-2019 15/2019 opinii dot. Inicjatywy Lokalnej organizowanej na terenie Dzielnicy XIV Czyżyny pn. „Huta Champions League 2019" uchwała
22/2019 09-04-2019 14/2019 delegowania radnych uchwała
20/2019 27-03-2019 13/2019 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrennego Miasta Krakowa uchwała
20/2019 27-03-2019 12/2019 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa uchwała
20/2019 27-03-2019 11/2019 delegowania radnych uchwała
20/2019 27-03-2019 10/2019 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa uchwała
20/2019 27-03-2019 9/2019 delegowania radnych uchwała
20/2019 27-03-2019 8/2019 wskazania kandydata do nagrody „Bezpieczny Kraków” za rok 2018 uchwała
19/2019 18-03-2019 7/2019

opinii dla realizacji zadania pn. „Rozbudowę sieci kanalizacyjnej w ul. Longinusa Podbipięty 80 B i 80 C w Krakowie w ramach programu pn. Budowa Infrastruktury Sanitarnej”

uchwała
19/2019 18-03-2019 6/2019 opinii dla realizacji zadania pn. „Wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej na posesjach przy ul. Na Załęczu (Łęg) w ramach programu pn. Budowa Infrastruktury Sanitarnej” uchwała
19/2019 18-03-2019 5/2019 opinii dla realizacji zadania pn. „Wykonanie przyłącza do sieci wodno-kanalizacyjnej na działce 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/11, 4/12 obręb 56 jedn. ew. Nowa Huta w ramach programu pn. Budowa Infrastruktury Sanitarnej” uchwała
16/2019 01-03-2019 4/2019 delegowania radnych uchwała
11/2019 18-02-2019 3/2019 delegowania radnych uchwała
10/2019 12-02-2019 2/2019 wskazania lokalizacji nasadzeń w ramach realizacji zadania miejskiego budżetu obywatelskiego pn. „Zielony pochłaniacz smogu dla każdej dzielnicy!”. (ZZM.IM.500.17.19.611.MK4 z dn. 16.01.2019 r.) uchwała
8/2019 01-02-2019 1/2019 delegowania radnych uchwała