UCHWAŁY RADY DZIELNICY XIV CZYŻYNY

8 kadencja - 2018-2019 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
XV/2019 12-12-2019 XV/182/2019

wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa zmierzających do ochrony układu urbanistycznego dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny

uchwała  załącznik
XV/2019 12-12-2019 XV/181/2019

objęcia honorowym patronatem konkursu historycznego „Od Wandy do Sendzimira”

uchwała
XIV/2019 14-11-2019 XIV/180/2019

uzupełnienia składu Komisji Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy XIV Czyżyny

uchwała
XIV/2019 14-11-2019 XIV/179/2019

rezygnacji z członkostwa w stałej Komisji Informacji Rady Dzielnicy XIV Czyżyny

uchwała
XIV/2019 14-11-2019 XIV/178/2019

uzupełnienia składu Komisji Mieszkalnictwa, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Dzielnicy XIV Czyżyny

uchwała
XIV/2019 14-11-2019 XIV/177/2019

korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2019

uchwała
XIV/2019 14-11-2019 XIV/176/2019

przesunięcia środków finansowych w ramach zadania „Obsługa Dzielnic w 2019 r.”

uchwała
XIV/2019 14-11-2019 XIV/175/2019

rezygnacji z członkostwa w stałej Komisji Informacji Rady Dzielnicy XIV Czyżyny

uchwała
XIV/2019 14-11-2019 XIV/174/2019

uzupełnienia składu Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy XIV Czyżyny

uchwała
XIV/2019 14-11-2019 XIV/173/2019

korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2019

uchwała
XIV/2019 14-11-2019 XIV/172/2019

korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2019

uchwała
XIV/2019 14-11-2019 XIV/171/2019

korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2019

uchwała
XIV/2019 14-11-2019 XIV/170/2019

uzupełnienia składu Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy XIV Czyżyny

uchwała
XIV/2019 14-11-2019 XIV/169/2019

uzupełnienia składu Komisji Infrastruktury Komunalnej Rady Dzielnicy XIV Czyżyny

uchwała
XIII/2019 24-10-2019 XIII/168/2019 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Sołtysowskiej uchwała
XIII/2019 24-10-2019 XIII/167/2019 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o przyspieszenie planowanego remontu alejek w Parku Skalskiego uchwała
XIII/2019 24-10-2019 XIII/166/2019 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o ujęcie w Budżecie Miasta i Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2024 Budowy zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul.Centralnej uchwała
XIII/2019 24-10-2019 XIII/165/2019 opinii dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru"Czyżyny-AWF" uchwała
XIII/2019 24-10-2019 XIII/164/2019 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o przyspieszenie nabycia działek nr 170/8, 170/9, 170/11, 170/13 i 170/15 obr.7 Nowa Huta uchwała
XIII/2019 24-10-2019 XIII/163/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2019 uchwała
XIII/2019 24-10-2019 XIII/162/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2019 uchwała
XIII/2019 24-10-2019 XIII/161/2019 wstąpienia Pana Karola Goryla do składu osobowego Rady Dzielnicy XIV Czyżyny uchwała
XII/2019 30-09-2019 XII/160/2019  

przyjęcia harmonogramu sesji Rady Dzielnicy XIV Czyżyny na IV kwartał 2019 roku

uchwała  załącznik
XII/2019 30-09-2019 XII/159/2019  

korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2019

uchwała
XII/2019 30-09-2019 XII/158/2019 opinii dot. likwidacji progu zwalniającego na os. 2 Pułku Lotniczego w rejonie budynku nr 13 w Krakowie uchwała
XII/2019 30-09-2019 XII/157/2019  

korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2019

uchwała
XII/2019 30-09-2019 XII/156/2019

korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2019

uchwała
XII/2019 30-09-2019 XII/155/2019 uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XIV Czyżyny uchwała
XII/2019 30-092019 XII/154/2019 stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Rady Dzielnicy XIV Czyżyny uchwała
XII/2019 30-09-2019 XII/153/2019  

korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny w latach 2018-2020

uchwała
XII/2019 30-09-2019 XII/152/2019  

korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2020

uchwała
XII/2019 30-09-2019 XII/151/2019  

korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2020

uchwała
XII/2019 30-09-2019 XII/150/2019 utworzenia „Lotniczego Parku Kulturowego” koło Muzeum Lotnictwa Polskiego uchwała
XII/2019 30-09-2019 XII/149/2019 rezygnacji z członkostwa w stałej Komisji Ochrony Środowiska uchwała
XII/2019 30-09-2019 XII/148/2019

opinii dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.”Przebudowa i rozbudowa centrum handlu hurtowego Selgros w Krakowie, budowa sprężarkowni w dobudowie do centrum handlu, budowa agregatu kontenerowego wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej i instalacji elektrycznej, przebudową i rozbudową sieci kanalizacji deszczowej i wodociągu oraz utwardzeniem terenu na cele dróg i placów manewrowych dla samochodów dostawczych na działkach 234, 237, 251, 253 obr. 53 Nowa Huta przy ul. Nowohuckiej 52 w Krakowie” (AU-02-2.6730.2.1351.2018.AKA z dnia 29.08.2019 r.)

uchwała
XII/2019 30-09-2019 XII/147/2019 ponownego wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. uwzględnienia uwag do projektu MPZP obszaru „Czyżyny - os. Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego” uchwała
XI/2019 29-08-2019 XI/146/2019 opinii dla zadania pn. "Budowa układu drogowego łączącego ul. Galicyjską z ul. Nowohucką poprzez ul. Skręconą" uchwała
XI/2019 29-08-2019 XI/145/2019 opinii dla zadania pn."Budowa drogi (KDD3) łączącej się z ul. Galicyjską w Krakowie" uchwała
XI/2019 29-08-2019 XI/144/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Rady Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2020 uchwała
XI/2019 29-08-2019 XI/143/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Rady Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2019 uchwała
XI/2019 29-08-2019 XI/142/2019 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o zmianę lokalizacji ogrzewalni/noclegowni dla osób bezdomnych planowanej przy ul. Fatimskiej 8 w Krakowie uchwała
XI/2019 29-08-2019 XI/141/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Rady Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2019 uchwała
XI/2019 29-08-2019 XI/140/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Rady Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2020 uchwała
XI/2019 29-08-2019 XI/139/2019 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny w latach 2020-2021 uchwała
XI/2019 29-08-2019 XI/138/2019 korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny w latach 2018-2020 uchwała
XI/2019 29-08-2019 XI/137/2019 korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny w latach 2018-2021 uchwała
XI/2019 29-08-2019 XI/136/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2020 uchwała
XI/2019 29-08-2019 XI/135/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2019 uchwała
XI/2019 29-08-2019 XI/134/2019 podziału środków finansowych na "Obsługę Dzielnic" w 2020 roku uchwała  załącznik
XI/2019 29-08-2019 XI/133/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2019  uchwala
XI/2019 29-08-2019 XI/132/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2019 uchwała
XI/2019 29-08-2019 XI/131/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2019  uchwała
XI/2019 29-08-2019 XI/130/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2020 uchwała
XI/2019 29-08-2019 XI/129/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2020 uchwała
XI/2019 29-08-2019 XI/128/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2019 uchwała
X/2019 04-07-2019 X/127/2019

uzupełnienia składu Komisji ds. Organizacji Pozarządowych i Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy XIV Czyżyny

uchwała
X/2019 04-07-2019 X/126/2019

uzupełnienia składu Komisji ds. Organizacji Pozarządowych i Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy XIV Czyżyny

uchwała
X/2019 04-07-2019 X/125/2019 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. zagospodarowania terenu przy ul. Centralnej w Krakowie   uchwała
X/2019 04-07-2019 X/124/2019 opinii do projektu BO nr B.O.D14.33/19 pn. „Wymiana ogrodzenia przy Przedszkolu nr 182 w Krakowie”  uchwała
X/2019 04-07-2019 X/123/2019

korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2019

uchwała
X/2019 04-07-2019 X/122/2019

opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nowohucka - Rejon Koncentracji Usług”

uchwała
X/2019 04-07-2019 X/121/2019 opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny - os. Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego” uchwała
X/2019 04-07-2019 X/120/2019

korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2019

uchwała
X/2019 04-07-2019 X/119/2019

korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2019

uchwała
X/2019 04-07-2019 X/118/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2019  uchwała
X/2019 04-07-2019 X/117/2019

korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2019

uchwała
X/2019 04-07-2019 X/116/2019

rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2020

uchwała  załącznik
IX/2019 13-06-2019 IX/115/2019

korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2019

uchwała
IX/2019 13-06-2019 IX/114/2019 wyboru przewodniczącego Komisji Informacji Rady Dzielnicy XIV Czyżyny  uchwała
IX/2019 13-06-2019 IX/113/2019 przystąpienia Dzielnicy XIV Czyżyny do „grantów dzielnicowych” w ramach programu „Bezpieczny Kraków” uchwała
IX/2019 13-06-2019 IX/112/2019

opinii dot. inwestycji pn. „Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym” dz. nr 264/19 obr. 7 Nowa Huta

uchwała
IX/2019 13-06-2019 IX/111/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2019 uchwała
IX/2019 13-06-2019 IX/110/2019

korekty Uchwały nr VII/96/19 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dnia 09.05.2019 r. w sprawie ustalenia ostatecznej hierarchicznej listy zadań w ramach programu „Nowa Huta dziś!”

uchwała
IX/2019 13-06-2019 IX/109/2019

opinii dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon wraz z parkingiem podziemnym i naziemnym oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy al. Gen. Tadeusza Bora – Komorowskiego w Krakowie, na działkach nr 16/12, 16/7, 21/258, 21/211, 21/210 obr. 6 Nowa Huta”

uchwała
VIII/2019 16-05-2019 VIII/108/2019

korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2019

uchwała
VIII/2019 16-05-2019 VIII/107/2019

opinii dotyczącej zbycia działek nr 69/1, 70/1, 71/1, 73/3, 74/1 oraz 75/1 obręb 54 j. ew. Nowa Huta przy ul. Nowohuckiej w Krakowie (GS-01.6840.4.2.2019.JP)

uchwała
VIII/2019 16-05-2019 VIII/106/2019 przyjęcia harmonogramu sesji Rady Dzielnicy XIV Czyżyny na III kwartał 2019 roku uchwała
VIII/2019 16-05-2019 VIII/105/2019 odwołania radnego ze składu stałej Komisji Informacji Rady Dzielnicy XIV Czyżyny uchwała
VIII/2019 16-05-2019 VIII/104/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2019 uchwała
VIII/2019 16-05-2019 VIII/103/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2019 uchwała
VIII/2019 16-05-2019 VIII/102/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2019 uchwała
VIII/2019 16-05-2019 VIII/101/2019

ujęcia w planie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 156 przy ul. Centralnej 39 w Krakowie w latach 2019 -2020

uchwała
VIII/2019 16-05-2019 VIII/100/2019

środków finansowych w ramach zadania „Obsługa Dzielnic w 2019 r”

uchwała
VIII/2019 16-05-2019 VIII/99/2019 wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2020 uchwała  załącznik
VII/2019 09-05-2019 VII/98/2019 uzupełnienia składu Komisji Informacji Rady Dzielnicy XIV Czyżyny uchwała
VII/2019 09-05-2019 VII/97/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2019 uchwała
VII/2019 09-05-2019 VII/96/2019 ustalenia hierarchicznej listy zadań w ramach programu "Nowa Huta dziś" uchwała
VII/2019 09-05-2019 VII/95/2019 przystąpienia do Budżetu Obywatelskiego uchwała
VI/2019 11-04-2019 VI/94/2019 opinii dotyczącej zawarcia przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 umowy najmu od 15 maja 2019 r. do 14 maja 2022 r. części powierzchni dachu budynku szkoły z przeznaczeniem na eksploatację stacji bazowej telefonii komórkowej uchwała
VI/2019 11-04-2019 VI/93/2019 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. Przebudowy ulic: Niepokalanej Panny Marii, Mieczysława Jastruna, Dolnej, Dolnomłyńskiej, Stanisławy Wysockiej uchwała
VI/2019 11-04-2019 VI/92/2019 opinii dla zadania pn. „Przebudowa ul. Odmętowej w zakresie wykonania pobocza na długości działek 1/24 i 1/22 obr. 58 Nowa Huta” uchwała
VI/2019 11-04-2019 VI/91/2019

opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Centralnej w Krakowie (ML-10.7123.172.2019.ES z dn. 14.03.2019 r.)

uchwała
VI/2019 11-04-2019 VI/90/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2019 uchwała
VI/2019 11-04-2019 VI/89/2019 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o utworzenie „Lotniczego Parku Kulturowego” uchwała
VI/2019 11-04-2019 VI/88/2019 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wstrzymania dalszych działań zmierzających do realizacji budowy Centrum Obsługi Inwestora przy ul. Centralnej w Krakowie uchwała
VI/2019 11-04-2019 VI/87/2019 przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny za 2018 rok uchwała  załącznik1  załacznik2  załącznik3  załącznik4  załącznik5
VI/2019 11-04-2019 VI/86/2019

wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą w Radzie Miasta Krakowa w zakresie przyspieszenia ochrony planistycznej Czyżyn, ochrony i wykupu terenów pasa startowego, utworzenia nowych terenów zielonych i odzyskania przestrzeni rekreacyjnej dla pieszych w Dzielnicy XIV Czyżyny

uchwała  załącznik
VI/2019 11-04-2019 VI/85/2019

ujęcia w planie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 155 os. 2 Pułku Lotniczego w Krakowie w latach 2019 -2020

uchwała
VI/2019 11-04-2019 VI/84/2019 przesunięcia środków finansowych w ramach zadania „Obsługa Dzielnic w 2019 r. uchwała
VI/2019 11-04-2019 VI/83/2019

przyjęcia rezygnacji z członkostwa w stałej Komisji Architektury, Budownictwa i Urbanistyki

uchwała
VI/2019 11-04-2019 VI/82/2019

przyjęcia rezygnacji z członkostwa w stałej Komisji Sportu i Rekreacji

uchwała
VI/2019 11-04-2019 VI/81/2019

przyjęcia rezygnacji z członkostwa w stałej Komisji ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Budżetu Obywatelskiego

uchwała
VI/2019 11-04-2019 VI/80/2019

sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w stałej Komisji Promocji i Kultury

uchwała
V/2019 14-03-2019 V/79/2019 opinii dla zadania pn. „Koncepcja budowy ścieżki rowerowej w ciągu wałów Wisły wraz z obiektem mostowym nad rzeką Białuchą w Krakowie" uchwała
V/2019 14-03-2019 V/78/2019 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa uchwała
V/2019 14-03-2019 V/77/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2019 uchwała
V/2019 14-03-2019 V/76/2019 objęcia honorowym patronatem konkursu pt. „Międzyprzedszkolny Przegląd Teatrzyków Dziecięcych” organizowanego przez Publiczne Przedszkole „Glukusie” w Krakowie uchwała
V/2019 14-03-2019 V/75/2019 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Kamionka w Krakowie (ML-10.7123.53.2019.ES z dn. 07.02.2019 r.) uchwała
V/2019 14-03-2019 V/74/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2019 uchwała
V/2019 14-03-2019 V/73/2019 korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny do realizacji w latach 2018 - 2019. (Uchwała Nr LXVIII/587/18 z dn. 20.09.2018 r.) uchwała
V/2019 14-03-2019 V/72/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2019 uchwała
V/2019 14-03-2019 V/71/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2019  uchwała
V/2019 14-03-2019 V/70/2019 korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny do realizacji w latach 2018 - 2019 uchwała
V/2019 14-03-2019 V/69/2019 zmiany uchwały Nr LXV/554/18 z dnia 05.07.2018 r. z późn. zm. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2019 uchwała
V/2019 14-03-2019 V/68/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2019 uchwała
V/2019 14-03-2019 V/67/2019

objęcia honorowym patronatem konkursu pt. „Nasza Huta-wczoraj i dziś” organizowanego przez XXX Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Krakowie

uchwała
IV/2019 20-02-2019 IV/66/2019 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Centralnej w Krakowie (ML-10.7123.21.2019.ES z dn. 05.02.2019 r.) uchwała
IV/2019 20-02-2019 IV/65/2019 opinii dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej dojazdowej zgodnie z MPZP „Lema Park Lotników Polskich” w rejonie ul. Lema w Krakowie” uchwała
IV/2019 20-02-2019 IV/64/2019 wskazania lokalizacji dla przyszłych inwestycji parkingowych w Dzielnicy XIV Czyżyny, w celu wykonania analizy możliwości ich budowy przez Miejską Infrastrukturę Sp. z o.o. oraz wpisania wyselekcjonowanych lokalizacji do opracowywanego przez MI Sp. z o.o. Programu Parkingów Dzielnicowych uchwała
IV/2019 20-02-2019 IV/63/2019 uwag do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa uchwała
IV/2019 20-02-2019 IV/62/2019 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa uchwała
IV/2019 20-02-2019 IV/61/2019 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa uchwała
IV/2019 20-02-2019 IV/60/2019 objęcia honorowym patronatem konkursu historycznego „Od Wandy do Sendzimira” uchwała
IV/2019 20-02-2019 IV/59/2019 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Sikorki w Krakowie (ML-10.7123.946.2018.ES z dn. 20.11.2018 r.) uchwała
IV/2019 20-02-2019 IV/58/2019 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Sikorki w Krakowie (ML-10.7123.1049.2018.ES z dn. 03.01.2019 r.) uchwała
IV/2019 20-02-2019 IV/57/2019 delegowania członka Rady Dzielnicy XIV Czyżyny do udziału w komisji konkursowej wybierającej dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 110 w Krakowie uchwała
IV/2019 20-02-2019 IV/56/2019 wskazania przedstawiciela Rady Dzielnicy XIV Czyżyny do składu Rady Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa uchwała
IV/2019 20-02-2019 IV/55/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2019 uchwała
IV/2019 20-02-2019 IV/54/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2019 uchwała
IV/2019 20-02-2019 IV/53/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2019 uchwała
IV/2019 20-02-2019 IV/52/2019

opinii umiejscowienia wjazdu i wyjazdu z Cracovia-Outlet przez ul. Galicyjską, Centralną do skrzyżowania z ul. Nowohucką przy Centrum Handlowym M1 w Krakowie

uchwała
IV/2019 20-02-2019 IV/51/2019 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa uchwała
IV/2019 20-02-2019 IV/50/2019

przyjęcia „Dzielnicowego programu robót budowlanych przy istniejącej miejskiej infrastrukturze drogowej w zakresie dróg innych niż te wymienione w pkt. 1 lit. c” (drogi wewnętrzne i drogi dojazdowe) na terenie Dzielnicy XIV Czyżyny

uchwała
IV/2019 20-02-2019 IV/49/2019 przyjęcia „Dzielnicowego programu ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej na terenie Dzielnicy XIV Czyżyny” uchwała
IV/2019 20-02-2019 IV/48/2019 przyjęcia „Dzielnicowego programu wspierania działalności miejskich szkół i placówek oświatowych, kultury i sportu, pomocy społecznej i zdrowia na terenie Dzielnicy XIV Czyżyny” uchwała
IV/2019 20-02-2019 IV/47/2019 przyjęcia „Dzielnicowego programu wspierania osób niepełnosprawnych na terenie Dzielnicy XIV Czyżyny” uchwała
IV/2019 20-02-2019 IV/46/2019 objęcia honorowym patronatem pokazu taneczno-teatralnego uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Krakowie uchwała
IV/2019 20-02-2019 IV/45/2019 wyboru przewodniczącego Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy XIV Czyżyny uchwała
III/2019 31-01-2019 III/44/2019 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Wężyka w Krakowie (ML-10.7123.886.2018.ES z dn. 16.11.2018 r.)  uchwała
III/2019 31-01-2019 III/43/2019 opinii projektu pn.: „Budowa połączenia ul. Centralnej z ul. Na Załęczu” uchwała
III/2019 31-01-2019 III/42/2019

opinii projektu pn.: „Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Tomickiego w Krakowie”

uchwała
III/2019 31-01-2019 III/41/2019 opinii dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa publicznie dostępnego ciągu pieszego w formie schodów terenowych przy przystanku na działce nr 20/4 obr. 6 Nowa Huta przy ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego, ul. Skarżyńskiego w Krakowie.” (AU-02-1.6733.450.2018.JPL z dn. 14.01.2019 r.) uchwała
III/2019 31-01-2019 III/40/2019 uzupełnienia składu Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy XIV Czyżyny uchwała
III/2019 31-01-2019 III/39/2019 uzupełnienia składu Komisji Edukacji Rady Dzielnicy XIV Czyżyny uchwała
III/2019 31-01-2019 III/38/2019 uzupełnienia składu Komisji Infrastruktury Komunalnej Rady Dzielnicy XIV Czyżyny uchwała
III/2019 31-01-2019 III/37/2019 opinii projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nowohucka – Rejon Koncentracji Usług” (BP-03.6721.346.33.2018.AWA z dn. 29.11.2018 r.) uchwała
III/2019 31-01-2019 III/36/2019 opinii dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową sieci cieplnej przy ul. Medweckiego – Stella Sawickiego na odcinku od komory ciepłowniczej 1WKVI/1 do komory 1WK3P na działkach nr 21/48, 21/68, 21/69, 21/277 obr. 6 Nowa Huta oraz działkach nr 157/367, 158/111, 158/19, 158/20, 158/21, 158/23, 158/24, 158/25, 159/11, 159/12, 159/32, 159/34, 283/1 obr. 7 Nowa Huta przy ul. Stella –Sawickiego w Krakowie”. (AU-02-1.6733.423.2018.MKD z dn. 11.12.2018 r.)  uchwała
III/2019 31-01-2019 III/35/2019 opinii projektu pn.: „Przebudowa ul. Strumyk na odcinku od ul. Poleskiej do ul. Dolnomłyńskiej w Krakowie”  uchwała
III/2019 31-01-2019 III/34/2019 opinii dotyczącej lokalizacji znaku drogowego „zakaz wjazdu” przy alejce prowadzącej do Szkoły Podstawowej nr 155, os. Pułku Lotniczego nr 21 w Krakowie uchwała
III/2019 31-01-2019 III/33/2019 opinii dotyczącej zbycia działek nr 462 i 463 obręb 49 j. ew. Nowa Huta przy al. Pokoju w Krakowie (GS-01.6840.4.24.2018.ML)  uchwała
III/2019 31-01-2019 III/32/2019 opinii dotyczącej zbycia części działki nr 86/12 obręb 56 j. ew. Nowa Huta przy ul. Longinusa Podbipięty w Krakowie (GS-01.6840.4.29.2018.ML z dn. 10.12.2018 r.) uchwała
III/2019 31-01-2019 III/31/2019 delegowania radnych  uchwała
III/2019 31-01-2019 III/30/2019 przyjęcia harmonogramu sesji Rady Dzielnicy XIV Czyżyny na I półrocze 2019 roku uchwała
III/2019 31-01-2019 III/29/2019 upoważnienia dla Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny uchwała
III/2019 31-01-2019 III/28/2019 wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Mieszkalnictwa, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Dzielnicy XIV Czyżyny uchwała
III/2019 31-01-2019 III/27/2019

wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Promocji i Kultury Rady Dzielnicy XIV Czyżyny

uchwała
III/2019 31-01-2019 III/26/2019 wyboru przewodniczącego Komisji ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy XIV Czyżyny uchwała
III/2019 31-01-2019 III/25/2019 wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy XIV Czyżyny uchwała
III/2019 31-01-2019 III/24/2019 wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy XIV Czyżyny uchwała
III/2019 31-01-2019 III/23/2019 wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej Rady Dzielnicy XIV Czyżyny uchwała
III/2019 31-01-2019 III/22/2019

wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Informacji Rady Dzielnicy XIV Czyżyny

uchwała
III/2019 31-01-2019 III/21/2019 wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji Rady Dzielnicy XIV Czyżyny uchwała
III/2019 31-01-2019 III/20/2019 wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Architektury, Budownictwa i Urbanistyki Rady Dzielnicy XIV Czyżyny uchwała
III/2019 31-01-2019 III/19/2019

wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XIV Czyżyny

uchwała
II/2019 10-01-2019 II/18/2019

wskazania przedstawiciela Rady Dzielnicy XIV Czyżyny do składu Krakowskiej Rady Programowej ds. obchodów jubileuszu 70.lecia Nowej Huty.

(KD-03.403.48.2018 z dn. 20.12.2018 r.)

uchwała
II/2019 10-01-2019 II/17/2019

powołania stałej Komisji ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Budżetu Obywatelskiego

uchwała

II/2019

10-01-2019 II/16/2019 powołania stałej Komisji Mieszkalnictwa, Zdrowia i Pomocy Społecznej uchwała
II/2019 10-01-2019 II/15/2019 powołania stałej Komisji Sportu i Rekreacji uchwała
II/2019 10-01-2019 II/14/2019 powołania stałej Komisji Informacji uchwała
II/2019 10-01-2019 II/13/2019 powołania stałej Komisji Infrastruktury Komunalnej uchwała
II/2019 10-01-2019 II/12/2019 powołania stałej Komisji Architektury, Budownictwa i Urbanistyki uchwała
II/2019 10-01-2019 II/11/2019 powołania stałej Komisji Promocji i Kultury uchwała
II/2019 10-01-2019 II/10/2019 powołania stałej Komisji Praworządności i Porządku Publicznego uchwała
II/2019 10-01-2019 II/9/2019 powołania stałej Komisji Ochrony Środowiska uchwała
II/2019 10-01-2019 II/8/2019 powołania stałej Komisji Edukacji uchwała
II/2019 10-01-2019 II/7/2019 powołania Komisji Rewizyjnej uchwała
II/2019 10-01-2019 II/6/2019 wyboru członka Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny uchwała
II/2019 10-01-2019 II/5/2019 wyboru członka Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny uchwała
II/2019 10-01-2019 II/4/2019 wyboru członka Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny uchwała
II/2019 10-01-2019 II/3/2019 ustalenia liczby osób wchodzących w skład Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny uchwała
II/2019 10-01-2019 II/2/2019 wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny uchwała
I/2018 17-12-2018 I/1/2018 wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny uchwała