UCHWAŁY RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE

8 kadencja - 2018-2019 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
XII/2019 22-10-2019 XLII/182/2019

wydania opinii dotyczącej przedłużenie umowy najmu części powierzchni dachu Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Niesłyszących w Krakowie

uchwała
XII/2019 22-10-2019 XLII/181/2019 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Zarządu Dróg Miasta Krakowa dot. wykupu działek prywatnych w pasie drogowym ul. Łagiewnickiej  uchwała
XII/2019 22-10-2019 XLII/180/2019 wydania opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z usługami, garażem podziemnym, budowa układu komunikacyjnego (dojazdów, dojść, miejsc postojowych, murów oporowych) na działce nr 100/2 obr. 30 Podgórze oraz budowa zjazdu dodatkowo z działki nr 290/2 obr. 30 Podgórze przy ulicy Rydlówka w Krakowie”  uchwała
XII/2019 22-10-2019 XLII/179/2019

wydania opinii dla inwestycji pn.: „Remont i budowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Wielickiej w Krakowie”

uchwała
XII/2019 22-10-2019 XLII/178/2019 wydania opinii dla inwestycji pn.: „Rozbudowa i budowa fragmentu drogi KDL.2 zgodnie z MPZP „Rejon ul. Koszykarskiej” od ul. Myśliwskiej w Krakowie” uchwała
XII/2019 22-10-2019 XLII/177/2019 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa o wydanie zakazu poruszania się hulajnogami elektrycznymi na terenie parków w Dzielnicy XIII Podgórze  uchwała
XII/2019 22-10-2019 XLII/176/2019

przeniesienia środków finansowych w ramach zadania „Obsługa Dzielnic” w 2020 r.

uchwała
XII/2019 22-10-2019 XLII/175/2019 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Św. Benedykta w Krakowie  uchwała
XII/2019 22-10-2019 XLII/174/2019 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. montażu ekranów akustycznych na os. Przewóz  uchwała
XII//2019 22-10-2019 XLII/173/2019 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. B. Limanowskiego w Krakowie  uchwała
XII/2019 22-10-2019 XLII/172/2019 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy al. Pod Kopcem w Krakowie uchwała
XII/2019 22-10-2019 XLII/171/2019 korekty Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2019  uchwała
XII/2019 22-10-2019 XLII/170/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2020 rok uchwała
XII/2019 22-10-2019 XLII/169/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2019 rok uchwała
XI/2019 24-09-2019 XI/168/2019

wydania opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym, układem dróg wewnętrznych, elementami małej architektury oraz zjazdem z ul. Żołnierskiej (dz. nr 464 obręb 28 Podgórze) na działce nr 37/4 obręb 28 Podgórze przy ul. Żołnierskiej w Krakowie”


uchwała
XI/2019 24-09-2019 XI/167/2019 wydania opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym na działkach nr 1/2, 1/7, 1/8 obr. 27 jedn. ewid. Podgórze oraz infrastrukturą techniczną na działkach nr 1/4, 1/5, 99/16, 99/17, 130, 131, 132, 182 obr. 27 jedn. ewid. Podgórze i dz. nr 183/2, 183/3, 330, 331/19, 384, 385, 387 obr. 19 jedn. ewid. Podgórze przy ulicy Bagrowej/ ul. Lipskiej w Krakowie”
uchwała
XI/2019 24-09-2019 XI/166/2019

korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2019 rok

uchwała
XI/2019 24-09-2019 XI/165/2019

wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa o zapewnienie finansowania dla realizacji inwestycji pn. „Budowa przepompowni Kabel” mającej na celu ochronę przed zalewaniem osiedla SM Kabel oraz budynków znajdujących się przy ul. Prokocimskiej


uchwała
XI/2019 24-09-2019 XI/164/2019

wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Dąbrówki w Krakowie

uchwała
XI/2019 24-09-2019 XI/163/2019 wydania opinii dotyczącej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zakole Wisły” uchwała
XI/2019 24-09-2019 XI/162/2019

wydania opinii dotyczącej sprzedaży działki nr 265/5 o pow. 134 m² położonej w Krakowie, obręb 28 jednostka ewidencyjna Podgórze (w okolicy zbiegu ulic Żołnierskiej i Gromadzkiej)

 

uchwała

XI/2019 24-09-2019 XI/161/2019

wydania opinii dotyczącej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bagry”

uchwała
XI/2019 24-09-2019 XI/160/2019

wydania opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalno-wielorodzinnego z usługami w parterze, garażem podziemnym na działkach nr 123/33, 123/29, 123/31 obr. 30 jedn. ewid. Podgórze, wraz z wewnętrzną infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi, miejscami postojowymi na działkach nr 123/33, 123/29, 123/31, 121/18, 303 obr. 30 jedn. ewid. Podgórze przy ulicy Rzemieślniczej w Krakowie”

 

 

 

uchwała

XI/2019 24-09-2019 XI/159/2019

wydania opinii dot. dokumentacji „Aktualizacja Studium Podstawowych Tras Rowerowych m. Krakowa”

uchwała
XI/2019 24-09-2019 XI/158/2019

wydania opinii dla inwestycji pn.: „Przebudowa zjazdu z ulicy Ślusarskiej na działkę 40 obr. 14 Podgórze wraz z budową chodnika wzdłuż ulicy Ślusarskiej oraz remont chodnika wzdłuż ulicy Zabłocie w Krakowie”

uchwała
XI/2019 24-09-2019 XI/157/2019

wydania opinii dla inwestycji pn.: „Budowy oświetlenia w ul. Stoigniewa”

uchwała
XI/2019 24-09-2019 XI/156/2019

korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2019 rok

uchwała
XI/2019 24-09-2019 XI/155/2019

wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie dot. przywrócenia kursowania linii tramwajowej nr 11

uchwała
XI/2019 24-09-2019 XI/154/2019

wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Węgierskiej w Krakowie

uchwała
XI/2019 24-09-2019 XI/153/2019

wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Skrzyneckiego w Krakowie

uchwała
XI/2019 24-09-2019 XI/152/2019

wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. J. Długosza w Krakowie

uchwała
XI/2019 24-09-2019 XI/151/2019

podziału środków finansowych przeznaczonych na „Obsługę Dzielnic” w 2020 roku

uchwała  załącznik
XI/2019 24-09-2019 XI/150/2019

przeniesienia środków finansowych w ramach zadania „Obsługa Dzielnic” w 2019 r.

uchwała
X/2019 29-08-2019 X/149/2019

wydania opinii dla projektu Kąpielisko nad Bagrami Wielkimi – plaża i toalety, zakres 1

uchwała
X/2019 29-08-2019 X/148/2019

korekty Uchwały Nr VII/104/2019 z dnia 28 maja 2019 r. dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIII Podgórze do realizacji w latach 2019– 2021

uchwała
X/2019 29-08-2019 X/147/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2020 rok uchwała
X/2019 29-08-2019 X/146/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2019 rok uchwała
X/2019 29-08-2019 X/145/2019 wydania opinii dla dokumentacji zadania pn.: „Budowa dwóch napowietrzno-kablowych linii 110 kV zasilających podstację trakcyjną Kraków Płaszów” uchwała
X/2019 29-08-2019 X/144/2019 wydania opinii dla dokumentacji zadania pn.: „Uzgodnienia projektu przebudowy oświetlenia na ul. Zamoyskiego w Krakowie” uchwała
X/2019 29-08-2019 X/143/2019 wydania opinii dla dokumentacji zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania – Budowa chodnika przy ul. Golikówka w Krakowie” uchwała
X/2019 29-08-2019 X/142/2019 wydania opinii dla dokumentacji zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania – Budowa chodnika przy ul. Łutnia w Krakowie” uchwała
X/2019 29-08-2019 X/141/2019 wydania opinii dotyczącej sprzedaży działki nr 141/11 o pow. 0,0057 ha położonej w Krakowie, obręb 106 jednostka ewidencyjna Podgórze uchwała
X/2019 29-08-2019 X/140/2019

wydania opinii dotyczącej sprzedaży części działki nr 52/1 położonej w Krakowie, obręb 23 jednostka ewidencyjna Podgórze

uchwała
X/2019 29-08-2019 X/139/2019 wydania opinii do projektu organizacji ruchu na ul. Przewóz – droga wewnętrzna uchwała
X/2019 29-08-2019 X/138/2019 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Kiełkowskiego w Krakowie uchwała
X/2019 29-08-2019 X/137/2019 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Józefińskiej w Krakowie uchwała
X/2019 29-08-2019 X/136/2019 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Mały Płaszów w Krakowie uchwała
IX/2019 16-07-2019 IX/135/2019 wydania opinii dla dokumentacji zadania pn.: „Remont odcinka ul. Solnej w zakresie wykonania remontu nawierzchni jezdni oraz chodnika” uchwała
IX/2019 16-07-2019 IX/134/2019

przedłużenia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego położonego przy ul. Jana Długosza w Krakowie

uchwała
IX/2019 16-07-2019 IX/133/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2019 rok uchwała
IX/2019 16-07-2019 IX/132/2019 rezygnacji z członkostwa w Komisji Budżetowej Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
IX/2019 16-07-2019 IX/131/2019 rezygnacji z członkostwa w Komisji Budżetowej Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
IX/2019 16-07-2019 IX/130/2019 rezygnacji z członkostwa w Komisji Budżetowej Rady Dzielnicy XIII Podgórze  uchwała
IX/2019 16-07-2019 IX/129/2019

wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa o wprowadzenie do Budżetu Miasta Krakowa na 2020 rok zadań inwestycyjnych na terenie Dzielnicy XIII Podgórze

uchwała
IX/2019 16-07-2019 IX/128/2019

korekty Uchwały Nr VII/104/2019 z dnia 28 maja 2019 r. dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIII Podgórze do realizacji w latach 2019– 2021

uchwała
IX/2019 16-07-2019 IX/127/2019 rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2020 rok uchwała  załącznik
IX/2019 16-07-2019 IX/126/2019 zmiany Uchwały Nr LIX/683/2018 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 17.07.2018 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2019 rok (z późn. zm.)  uchwała
IX/2019 16-07-2019 IX/125/2019 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulicy Przewóz” uchwała
IX/2019 16-07-2019 IX/124/2019 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Józefińskiej w Krakowie uchwała
IX/2019 16-07-2019 IX/123/2019 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Ludowej w Krakowie uchwała
IX/2019 16-07-2019 IX/122/2019

przedłużenia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego położonego przy ul. Zamoyskiego w Krakowie

uchwała
VIII/2019 25-06-2019 VIII/121/2019 postulatów i propozycji odnośnie sposobu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nowe Miasto” uchwała
VIII/2019 25-06-2019 VIII/120/2019 zasadności zbycia działek nr 97/2 o pow. 0,1485 ha oraz 97/3 o pow. 0,0325 ha obr. P-30 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Rydlówka w Krakowie uchwała
VIII/2019 25-06-2019 VIII/119/2019 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przy ul. Jana Dekerta 18 uchwała
VIII/2019 25-06-2019 VIII/118/2019 sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 265/5 o pow. 134 m² obr. 28 jedn. ewid. Podgórze (w okolicy zbiegu ulic Żołnierskiej i Gromadzkiej w Krakowie) uchwała
VIII/2019 25-06-2019 VIII/117/2019

wydania opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze wraz z przyłączami, infrastrukturą techniczną i wjazdami na działkach nr 19/3, 19/4, 20/3, 20/4, 21, 22, 23/1, 23/2, 290/2 obr. 30 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Rydlówka w Krakowie”.

uchwała
VIII/2019 25-06-2019 VIII/116/2019

zbycia części działki nr 279/4 o pow. ok. 0,0200 ha obr. 106 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Wrobela w Krakowie

uchwała
VIII/2019 25-06-2019 VIII/115/2019 wydania opinii dla projektu budowlanego przebudowy drogi dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym" uchwała
VIII/2019 25-06-2019 VIII/114/2019 zmiany Uchwały Nr LIX/683/2018 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 17.07.2018 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2019 rok uchwała
VIII/2019 25-06-2019 VIII/113/2019

przeniesienia środków finansowych w ramach zadania „Obsługa Dzielnic” w 2019 r.

uchwała
VIII/2019 25-06-2019 VIII/112/2019 zmiany w składzie Komisji Budżetowej Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
VIII/2019 25-06-2019 VIII/111/2019 zmiany w składzie Komisji Budżetowej Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
VIII/2019 25-06-2019 VIII/110/2019 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Celnej w Krakowie uchwała
VIII/2019 25-06-2019 VIII/109/2019 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Targowej w Krakowie uchwała
VII/2019 28-05-2019 VII/108/2019

wydania opinii do projektu organizacji ruchu na ul. Bagrowej w Krakowie

uchwała
VII/2019 28-05-2019 VII/107/2019 wydania opinii dot. ustalenia lokalizacji inwestycji dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa samorządowego publicznie dostępnego ciągu pieszego wraz z małą architekturą w rejonie ulic Lipska – Mały Płaszów w Krakowie” uchwała
VII/2019 28-05-2019 VII/106/2019 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Zamoyskiego w Krakowie uchwała
VII/2019 28-05-2019 VII/105/2019

korekty Uchwały Nr LIX/684/2018 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 17 lipca 2018r. dotyczącej wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIII Podgórze do realizacji w latach 2018– 2020

uchwała
VII/2019 28-05-2019 VII/104/2019

wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIII Podgórze do realizacji w latach 2019– 2021

uchwała  załącznik
VII/2019 28-05-2019 VII/103/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2019 rok  uchwała
VII/2019 28-05-2019 VII/102/2019 wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2020 rok uchwała  załącznik
VII/2019 28-05-2019 VII/101/2019 przeniesienia środków finansowych na „ Obsługę Dzielnic” Dzielnicy XIII Podgórze na 2019 r. uchwała
VII/2019 28-05-2019 VII/100/2019 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Celnej w Krakowie uchwała
VII/2019 28-05-2019 VII/99/2019 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Mały Płaszów w Krakowie uchwała
VII/2019 28-05-2019 VII/98/2019 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Stefana Czarnieckiego w Krakowie uchwała
VI/2019 07-05-2019 VI/97/2019 wniosku do Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu o podjęcie działań mających na celu wyznaczenie przejścia dla pieszych przy ul. Myśliwskiej na wysokości nr 20 uchwała
VI/2019 07-05-2019 VI/96/2019 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy Alei Gen. Jana Skrzyneckiego w Krakowie uchwała
VI/2019 07-05-2019 VI/95/2019 przyjęcia sprawozdania z bieżącej działalności Zarządu oraz poziomu rozdysponowania środków za rok 2018 uchwała  załącznik
VI/2019 07-05-2019 VI/94/2019 wniosku do Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie o wprowadzenie zmian w planowanej reorganizacji Strefy Płatnego Parkowania uchwała
VI/2019 07-05-2019 VI/93/2019 wniosku do Zarządu Dróg Miasta Krakowa oraz Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu o podjęcie działań mających na celu usprawnienie ruchu na ulicy Limanowskiego oraz w Rynku Podgórskim uchwała
VI/2019 07-05-2019 VI/92/2019 wniosku do Zarządu Dróg Miasta Krakowa i Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu o podjęcie działań mających na celu usprawnienie ruchu na ulicy Kalwaryjskiej uchwała
VI/2019 07-05-2019 VI/91/2019 wniosku do Zarządu Dróg Miasta Krakowa o wyeliminowanie z pasów jezdnych ulic Dzielnicy XIII elementów metalowych będących małą architekturą do której można przypiąć rower uchwała
VI/2019 07-05-2019 VI/90/2019 wydania opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku usługowo-mieszkalnego wielorodzinnego, składającego się z trzech segmentów nadziemnych z garażem podziemnym, naziemnymi miejscami postojowymi, infrastrukturą techniczną i jej przekładkami, stacją trafo, układem dróg wewnętrznych, wjazdami i zagospodarowaniem terenu na dz. nr 35/3, 449/11, 449/13, 450/1 obr. 28 Podgórze i dz. 246/3 obr. 19 Podgórze przy ul. Seweryna Goszczyńskiego w Krakowie” uchwała
VI/2019 07-05-2019 VI/89/2019 zmiany Uchwały Nr LIX/683/2018 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 17.07.2018 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2019 rok uchwała
VI/2019 07-05-2019 VI/88/2019

wydania opinii dla projektu budowlanego przebudowy drogi i budowy zjazdu indywidualnego realizowanego dla inwestycji pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej i szeregowej wraz z infrastrukturą techniczną”

uchwała
VI/2019 07-05-2019 VI/87/2019 korekty Uchwały Nr V/68/2019 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie przeniesienia środków finansowych w ramach zadania „Obsługa Dzielnic” w 2019 r. uchwała
VI/2019 07-05-2019 VI/86/2019 zmiany Uchwały Nr LIX/683/2018 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 17.07.2018 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2019 rok uchwała
VI/2019 07-05-2019 VI/85/2019

zmiany Uchwały Nr LIX/683/2018 z dnia 17.07.2018 r. dotyczącej rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2019 rok

uchwała
VI/2019 07-05-2019 VI/84/2019 przystąpienia do Budżetu Obywatelskiego w latach 2019/2020 uchwała
V/2019 02-04-2019 V/83/2019 sprzedaży działek nr 18/14, 21/5 oraz 21/8 obr. 15 jedn. ew. Podgórze przy ul. R. Kuklińskiego w Krakowie uchwała 
V/2019 02-04-2019 V/82/2019 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Niwy w Krakowie uchwała 
V/2019 02-04-2019 V/81/2019 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Zabłocie w Krakowie uchwała 
V/2019 02-04-2019 V/80/2019 wydania opinii do projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kraków w 2019 r. uchwała 
V/2019 02-04-2019 V/79/2019 zmiany Uchwały Nr LIX/683/2018 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 17.07.2018 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2019 rok uchwała 
V/2019 02-04-2019 V/78/2019 zmiany Uchwały Nr LIX/683/2018 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 17.07.2018 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2019 rok uchwała 
V/2019 02-04-2019 V/77/2019 zmiany Uchwały Nr LIX/683/2018 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 17.07.2018 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2019 rok uchwała 
V/2019 02-04-2019 V/76/2019 zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bagry” uchwała 
V/2019 02-04-2019 V/75/2019

wniosku do Miejskiego Inżyniera Ruchu o podjęcie działań mających na celu wyznaczenie przejścia dla pieszych przy Al. Dembowskiego przy skrzyżowaniu z ul. Stawarza w rejonie Szkoły Podstawowej nr 29

uchwała 
V/2019 02-04-2019 V/74/2019 wniosku do Zarządu Dróg Miasta Krakowa oraz Miejskiego Inżyniera Ruchu o podjęcie działań mających na celu wprowadzenie elementów BRD w postaci barier energochłonnych we wskazanych lokalizacjach uchwała 
V/2019 02-04-2019 V/73/2019 zmiany Uchwały Nr LIX/683/2018 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 17.07.2018 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2019 rok uchwała 
V/2019 02-04-2019 V/72/2019 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Stefana Czarnieckiego w Krakowie uchwała 
V/2019 02-04-2019 V/71/2019 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Generała Jana Skrzyneckiego w Krakowie uchwała 
V/2019 02-04-2019 V/70/2019 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Romana Kiełkowskiego w Krakowie  uchwała 
V/2019 02-04-2019 V/69/2019 wskazania kandydata do udziału w pracach Krakowskiego Forum Turystycznego  uchwała 
V/2019 02-04-2019 V/68/2019

przeniesienia środków finansowych w ramach zadania „Obsługa Dzielnic” w 2019 r.

uchwała 
V/2019 02-04-2019 V/67/2019 rezygnacji z członkostwa w Komisji Zieleni i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała 
IV/2019 05-03-2019 IV/66/2019 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIII Podgórze do realizacji w latach 2019– 2020 uchwała  załącznik
IV/2019 05-03-2019 IV/65/2019 zmiany Uchwały Nr LIX/683/2018 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 17.07.2018 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2019 rok uchwała
IV/2019 05-03-2019 IV/64/2019 zmiany Uchwały Nr LIX/683/2018 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 17.07.2018 r. z późn. zm. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na rok 2019 uchwała  załącznik
IV/2019 05-03-2019 IV/63/2019 wydania opinii dla koncepcji drogowej pn.: „ Rozbudowa ul. Czyżówka” uchwała
IV/2019 05-03-2019 IV/62/2019

wydania opinii do uzgodnienia projektu oświetlenia ulicznego w związku z realizacją projektu „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia w ul: Dobry Początek”

uchwała
IV/2019 05-03-2019 IV/61/2019

wydania opinii do uzgodnienia projektu oświetlenia ulicznego w związku z realizacją projektu „Opracowanie dokumentacji projektowej
i realizacja budowy i przebudowy oświetlenia na terenie siłowni zewnętrznej na os. Kabel w formule: „zaprojektuj i wybuduj””

uchwała
IV/2019 05-03-2019 IV/60/2019

wskazania lokalizacji dla przyszłych inwestycji parkingowych w Dzielnicy XIII Podgórze, w celu wykonania analizy możliwości ich budowy przez Miejską Infrastrukturę Sp. z o.o. oraz wpisania wyselekcjonowanych lokalizacji do opracowywanego przez MI Sp. z o.o. Programu Parkingów Dzielnicowych

uchwała
IV/2019 05-03-2019 IV/59/2019 uwag do trzeciej edycji projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru „Rejon ulicy Przewóz” uchwała
IV/2019 05-03-2019 IV/58/2019

przeniesienia środków finansowych w ramach zadania „Obsługa Dzielnic” w 2019 r.

uchwała
IV/2019 05-03-2019 IV/57/2019 przyjęcia „Dzielnicowego programu robót budowlanych przy istniejącej miejskiej infrastrukturze drogowej w zakresie dróg innych niż te wymienione w pkt. 1 lit. „c” (drogi wewnętrzne i drogi dojazdowe) na terenie Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
IV/2019 05-03-2019 IV/56/2019

przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program wspierania działalności miejskich placówek: oświaty, kultury, sportu, pomocy społecznej i zdrowia”

uchwała
IV/2019 05-03-2019 IV/55/2019 przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program wspierania osób niepełnosprawnych” uchwała
IV/2019 05-03-2019 IV/54/2019 przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej” uchwała
IV/2019 05-03-2019 IV/53/2019

przedłużenia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego położonego przy ul. Kącik w Krakowie

uchwała
IV/2019 05-03-2019 IV/52/2019 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Lanckorońskiej w Krakowie uchwała
IV/2019 05-03-2019 IV/51/2019 wskazania przedstawiciela Rady Dzielnicy XIII Podgórze do prac w Radzie Budżetu Obywatelskiego uchwała
IV/2019 05-03-2019 IV/50/2019 dzierżawy części działki nr 551/1 obr.13, jedn.ew.Podgórze, stanowiąca pas drogowy drogi publicznej ulicy Tatrzańskiej w Krakowie uchwała
III/2019 06-02-2019 III/49/2019 wydania opinii do projektu zagospodarowania terenu w rejonie ul. Lipska – Mały Płaszów uchwała
III/2019 06-02-2019 III/48/2019 wydania opinii do projektu pn.: „ Rozbudowa drogi polegająca na budowie pasa wyłączenia oraz chodnika, przebudowa przykanalików deszczowych, przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej, przebudowa węzła hydrantowego, budowa przyłącza wody przy ul. Feliksa Wrobela na dz.nr ew. 160/2, 160/1, 96/5, 96/2, 96/3 obr. 107 jedn. ewid. Podgórze, 375/7, 375/5, 375/4, 376/17, 376/14, 376/19, 376/22 obr. 106 jedn. ewid. Podgórze w Krakowie uchwała
III/2019 06-02-2019 III/47/2019

zmiany Uchwały Nr LIX/683/2018 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 17 lipca 2018r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2019 rok z późn. zm.

uchwała
III/2019 06-02-2019 III/46/2019 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Józefińskiej w Krakowie uchwała
III/2019 06-02-2019 III/45/2019 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Józefińskiej w Krakowie uchwała
III/2019 06-02-2019 III/44/2019 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Jana Długosza w Krakowie uchwała
III/2019 06-02-2019 III/43/2019

zbycia działki nr 261/5 o pow. 0,0384 ha obr. 14 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Przemysłowej w Krakowie

uchwała
III/2019 06-02-2019 III/42/2019 upoważnienia dla Zarządu Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
II/2019 11-01-2019 II/41/2019 opinii dot. zmiany organizacji ruchu na ul. Szczygla w Krakowie uchwała
II/2019 11-01-2019 II/40/2019 delegowania członków Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
II/2019 11-01-2019 II/39/2019 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Jana Długosza w Krakowie uchwała
II/2019 11-01-2019 II/38/2019 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Kalwaryjskiej w Krakowie uchwała
II/2019 11-01-2019 II/37/2019 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Kącik w Krakowie uchwała
II/2019 11-01-2019 II/36/2019 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Jana Zamoyskiego w Krakowie uchwała
II/2019 11-01-2019 II/35/2019 zbycia działek nr 336/4 , 255/3, 254/4 oraz 334/3 obr. 15 jedn. ew. Podgórze przy ul. Kuklińskiego w Krakowie uchwała
II/2019 11-01-2019 II/34/2019 opinii do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru ,,Rejon ulic Nowohuckiej i Klimeckiego” uchwała
II/2019 11-01-2019 II/33/2019 zaopiniowania projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Rybitwy – Rejon ulicy Golikówka” uchwała
II/2019 11-01-2019 II/32/2019 wydania opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, dojściami, dojazdem, murami oporowymi, zewnętrznymi miejscami postojowymi i infrastrukturą techniczną na działce nr 595/2 obręb 28 Podgórze oraz budowa zjazdu z działki drogowej nr 283/2 obr. jw. przy ul. Koziej w Krakowie” uchwała
II/2019 11-01-2019 II/31/2019 wydania opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Seweryna Goszczyńskiego w Krakowie uchwała
II/2019 11-01-2019 II/30/2019 wyboru przewodniczącego Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
II/2019 11-01-2019 II/29/2019 korekty dot. składu osobowego Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
II/2019 11-01-2019 II/28/2019 wyboru przewodniczącego Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
II/2019 11-01-2019 II/27/2019 wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
II/2019 11-01-2019 II/26/2019 wyboru przewodniczącego Komisji Sportu Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
II/2019 11-01-2019 II/25/2019 wyboru przewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
II/2019 11-01-2019 II/24/2019 wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
II/2019 11-01-2019 II/23/2019 opinii dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 137 w Krakowie umowy najmu części nieruchomości oraz poddasza na stację bazową telefonii komórkowej uchwała
II/2019 11-01-2019 II/22/2019 wyboru przewodniczącego Komisji Zieleni i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
II/2019 11-01-2019 II/21/2019 wyboru przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej i Społecznej Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
II/2019 11-01-2019 II/20/2019 wyboru przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
II/2019 11-01-2019 II/19/2019 wyboru przewodniczącego Komisji Informacji, Kultury i Promocji Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
II/2019 11-01-2019 II/18/2019 wyboru członka Zarządu Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
II/2019 11-01-2019 II/17/2019 wyboru członka Zarządu Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
II/2019 11-01-2019 II/16/2019 wyboru członka Zarządu Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
II/2019 11-01-2019 II/15/2019 wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
II/2019

11-01-2019

II/14/2019 ustalenia liczby osób wchodzących w skład Zarządu Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
I/2018

17-12-2018

I/13/2018 delegowania członków Rady Dzielnicy XIII Podgórze  uchwała
I/2018

17-12-2018

I/12/2018 powołania Komisji Budżetowej Rady Dzielnicy XIII Podgórze  uchwała
I/2018

17-12-2018

I/11/2018 powołania Komisji Informacji, Kultury i Promocji Rady Dzielnicy XIII Podgórze  uchwała
I/2018

17-12-2018

I/10/2018 powołania Komisji Edukacji Rady Dzielnicy XIII Podgórze  uchwała
I/2018

17-12-2018

I/9/2018 powołania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XIII Podgórze  uchwała
I/2018

17-12-2018

I/8/2018 powołania Komisji Zieleni i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy XIII Podgórze  uchwała
I/2018

17-12-2018

I/7/2018 powołania Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
I/2018

17-12-2018

I/6/2018 powołania Komisji Mieszkaniowej i Społecznej Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
I/2018

17-12-2018

I/5/2018 powołania Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
I/2018

17-12-2018

I/4/2018 powołania Komisji Sportu Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
I/2018

17-12-2018

I/3/2018

powołania Komisji Budżetu Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rady Dzielnicy XIII Podgórze

uchwała
I/2018

17-12-2019

I/2/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego położonego przy ul. Św. Benedykta w Krakowie uchwała
I/2018 17-12-2018 I/1/2018 wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy XIII Podgórze uchwała