UCHWAŁY RADY DZIELNICY XII BIEŻANÓW-PROKOCIM

8 kadencja - 2018-2019 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
XV/2019 03-12-2019 XV/243/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XV/2019 03-12-2019 XV/242/2019 opinii warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Przebudowa i adaptacja poddasza budynku Młodzieżowego Domu Kultury im. K. I. Gałczyńskiego (filia przy ul. Na Wrzosach) wraz ze zmianą sposobu użytkowania na salę wystawienniczą z dwiema pracowniami, łazienką i pomieszczeniem gospodarczym oraz dobudowa zewnętrznej klatki schodowej ( z przewiązką łącznikową) wraz z windą i WC na części działki nr 695 obr. 53 Podgórze przy ulicy Na Wrzosach w Krakowie  uchwała
XV/2019 03-12-2019 XV/241/2019 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wykupu działki pod teren zielony na obszarze Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim   uchwała
XV/2019 03-12-2019 XV/240/2019

przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego 

uchwała
XV/2019 03-12-2019 XV/239/2019

przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego 

uchwała
XV/2019 03-12-2019 XV/238/2019

przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

uchwała
XV/2019 03-12-2019 XV/237/2019

przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego 

uchwała
XV/2019 03-12-2019 XV/236/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2019 rok uchwała
XIV/2019 19-11-2019 XIV/235/2019 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zakresie zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim do realizacji w latach 2018-2020 uchwała
XIV/2019 19-11-2019 XIV/234/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2019 rok uchwała
XIII/2019 12-11-2019 XIII/233/2019 rekultywacji terenów zielonych i montażu słupków drewnianych wzdłuż ulicy Wlotowej 2 i 4  uchwała
XIII/2019 12-11-2019 XIII/232/2019 opinii propozycji nowych przebiegów tras rowerowych układu podstawowego na terenie Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim   uchwała
XIII/2019 12-11-2019 XIII/231/2019 montaży progów zwalniających wyspowych na ulicy Bogucickiej w Krakowie  uchwała
XIII/2019 12-11-2019 XIII/230/2019 uzgodnienia trasy budowy oświetlenia w Krakowie (obr. 57 jedn. ewid. Podgórze) - oświetlenie w rejonie ulicy Ćwiklińskiej/Duża Góra 39 w rejonie parku jordanowskiego  uchwała
XIII/2019 12-11-2019 XIII/229/2019 zwiększenia taboru tramwajowego na liniach 13 i 3 oraz wymiany starego taboru na nowy na linii nr 9  uchwała
XIII/2019 12-11-2019 XIII/228/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2020 rok  uchwała
XIII/2019 12-11-2019 XIII/227/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2019 rok  uchwała
XIII/2019 12-11-2019 XIII/226/2019 budowy zbiornika retencyjnego przy ulicy Korepty w Krakowie  uchwała
XIII/2019 12-11-2019 XIII/225/2019 opinii warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, budową stacji transformatorowej oraz zagospodarowaniem terenu: drogami wewnętrznymi, parkingami i układem ścieżek pieszych na działkach nr 351/375, 351/445, 351/444, 351/413 obręb 55 Podgórze przy ul. Wielickiej w Krakowie uchwała
XIII/2019 12-11-2019 XIII/224/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XIII/2019 12-11-2019 XIII/223/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XIII/2019 12-11-2019 XIII/222/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XIII/2019 12-11-2019 XIII/221/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XIII/2019 12-11-2019 XIII/220/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XIII/2019 12-11-2019 XIII/219/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XIII/2019 12-112019 XIII/218/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XIII/2019 12-11-2019 XIII/217/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XIII/2019 12-11-2019 XIII/216/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XIII/2019 12-11-2019 XIII/215/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XIII/2019 12-11-2019 XIII/214/2019 opinii projektu zmiany stałej organizacji ruchu na ulicy Duża Góra w Krakowie od ul. Barbary do ul. Mała Góra w ramach inwestycji pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z budową wewnętrznej instalacji: energii elektrycznej, wod.-kan, co, gazu, wentylacji mechanicznej oraz rozbiórka istniejącego budynku mieszkalnego, budowa utwardzonego dojścia i dojazdu na działce nr ewid. 24/3 obręb nr 0057 Kraków- Podgórze, jednostka ewidencyjna 126104_9 Kraków-Podgórze w miejscowości Kraków uchwała
XII/2019 22-10-2019 XII/213/2019 rozbudowy sieci kanalizacyjnej w ulicy Duża Góra w ramach Programu Inwestycyjnego dla Dzielnic Krakowa BIS  uchwała
XII/2019 22-10-2019 XII/212/2019 korekty środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2019 roku  uchwała
XII/2019 22-10-2019 XII/211/2019 wyrażenia opinii w sprawie wniosku zgłaszanego w ramach Inicjatywy Lokalnej pt. „Wigilia Łączy nas”  uchwała
XII/2019 22-10-2019 XII/210/2019 opinii projektu pn. „Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wewnątrzosiedlowej przy ulicy Kurczaba w Krakowie” uchwała
XII/2019 22-10-2019 XII/209/2019 montażu lustra drogowego na ulicy Ks. Łaczka w Krakowie  uchwała
XII/2019 22-10-2019 XII/208/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2019 rok  uchwała
XII/2019 22-10-2019 XII/207/2019 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zakresie zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim do realizacji w latach 2018-2019  uchwała
XII/2019 22-10-2019 XII/206/2019 budowy kładki pieszo-rowerowej nad potokiem Drwinka łączącej ulice Podlesie i Facimiech w Krakowie  uchwała
XII/2019 22-10-2019 XII/205/2019 opinii warunków zabudowy dla inwestycji pn.: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, dojazdem, dojściami oraz miejscami postojowymi na działkach nr 66, 67, 300/1, 300/2, 302 obr. 50 Podgórze przy ulicy Niedzickiej w Krakowie  uchwała
XII/2019 22-10-2019 XII/204/2019 opinii odnośnie możliwości zbycia działki nr 308/62 o pow. 0,0040 ha położonej w obrębie 55 jednostka ewidencyjna Podgórze, w rejonie ulicy Kurczaba  uchwała
XII/2019 22-10-2019 XII/203/2019 opinii odnośnie możliwości zbycia działki nr 1025/39 o pow. 0, 0183 ha położonej w obrębie 53 jednostka ewidencyjna Podgórze, przy ulicy Wielickiej w Krakowie  uchwała
XII/2019 22-10-2019 XII/202/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XII/2019 22-10-2019 XII/201/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XII/2019 22-10-2019 XII/200/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XII/2019 22-10-2019 XII/199/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XII/2019 22-10-2019 XII/198/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XII/2019 22-10-2019 XII/197/2019 opinii wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ulicy Ślósarczyka w Krakowie uchwała
XI/2019 24-09-2019 XI/196/2019 korekty środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2019 roku  uchwała
XI/2019 24-09-2019 XI/195/2019 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie podjęcia działań zmierzających do utrzymania filii nr 42 Biblioteki Kraków w dotychczasowej siedzibie przy ulicy Telimeny 9 w Krakowie  uchwała
XI/2019 24-09-2019 XI/194/2019 poparcia starań mieszkańców Bieżanowa w sprawie wmurowania na froncie budynku Centrum Kultury Podgórza Dwór Czeczów tablic pamiątkowych   uchwała
XI/2019 24-09-2019 XI/193/2019 koniecznej rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 124 przy ulicy Sucharskiego 38 w Krakowie  uchwała
XI/2019 24-09-2019 XI/192/2019 opinii propozycji lokalizacji stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  uchwała
XI/2019 24-09-2019 XI/191/2019 opinii zmiany organizacji ruchu na ulicy Wolskiej w Krakowie  uchwała
XI/2019 24-09-2019 XI/190/2019 propozycji wprowadzenia oznakowania B 36 - zakaz zatrzymywania się na ulicy Pruszyńskiego w Krakowie  uchwała
XI/2019 24-09-2019 XI/189/2019 opinii koncepcji planu zagospodarowania działki nr 351/439 przy ulicy Jerzmanowskiego przy założeniu zmiany istniejącego miejscowego planu zagospodarowania „Park Aleksandry”- II wariant  uchwała
XI/2019 24-09-2019 XI/188/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2020 rok  uchwała
XI/2019 24-09-2019 XI/187/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2019 rok  uchwała
XI/2019 24-09-2019 XI/186/2019 podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2020 roku  uchwała  załącznik
XI/2019 24-09-2019 XI/185/2019 opinii ewentualnej sprzedaży w drodze bezprzetargowej części działki nr 406/1 A o pow. ok. 0, 0017 ha położonej w Krakowie, obręb 53 jedn. ewid. Podgórze w rejonie ul. Nad Potokiem  uchwała
XI/2019 24-09-2019 XI/184/2019 opinii ewentualnej sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek nr 142/1 o pow. 0,0080 ha i 142/6 o pow. 0,0020 ha położonych w Krakowie, obręb 59 jedn. ewid. Podgórze celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej oznaczonej jako działki nr 76 i 143/2 w rejonie ul. Badurskiego w Krakowie  uchwała
XI/2019 24-09-2019 XI/183/2019 opinii ULICP dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa parku przy ulicy Słona Woda w Krakowie obejmująca budowę ciągów pieszych i ciągów pieszo- rowerowych, obiektów małej architektury oraz zieleni urządzonej  uchwała
XI/2019 24-09-2091 XI/182/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XI/2019 24-09-2019 XI/181/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XI/2019 24-09-2019 XI/180/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XI/2019 24-09-2019 XI/179/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XI/2019 24-09-2019 XI/178/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XI/2019 24-09-2019 XI/177/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XI/2019 24-09-2019 XI/176/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XI/2019 24-09-2019 XI/175/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XI/2019 24-09-2019 XI/174/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XI/2019 24-09-2019 XI/173/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XI/2019 24-09-2019 XI/172/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XI/2019 24-09-2019 XI/171/2019 wprowadzenia zmian w organizacji ruchu na ulicy Ślósarczyka w Krakowie  uchwała
XI/2019 24-09-2019 XI/170/2019 wykupu terenów przeznaczonych do zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Republiki Korczakowskiej/Ściegiennego  uchwała
X/2019 27-08-2019 X/169/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
X/2019 27-08-2019 X/168/2019 opinii ewentualnej sprzedaży w drodze bezprzetargowej części działki nr 263/3 o pow. ok. 0,0042 ha położonej w Krakowie, obręb 50 jedn. ewid. Podgórze celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej oznaczonej jako działki nr 263/5 i 227/39  uchwała
X/2019 27-08-2019 X/167/2019 opinii ewentualnej sprzedaży w drodze bezprzetargowej części działki nr 48/9 o pow. ok. 0,0065 ha położonej w Krakowie, obręb 57 jedn. ewid. Podgórze celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej  uchwała
X/2019 27-08-2019 X/166/2019 opinii ULICP dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa parku rehabilitacji przy Miejskim Centrum Opieki w Krakowie obejmująca budowę ciągów pieszych, budowę instalacji elektroenergetycznej oświetlenia terenu, budowę wolnostojącej altany, budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych, budowę ogrodu sensorycznego, montaż obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz obiektów małej architektury na działkach nr 114/13, 114/14, 114/16 obr. 59 Podgórze przy ul. Wielickiej w Krakowie  uchwała
X/2019 27-08-2019 X/165/2019 wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa zadania pn. Budowa kanalizacji opadowej na ulicy Działkowej i Sucharskiego  uchwała
X/2019 27-08-2019 X/164/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2020 rok  uchwała
X/2019 27-08-2019 X/163/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2019 rok uchwała
X/2019 27-08-2019 X/162/2019 korekty środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2019 roku  uchwała
X/2019 27-08-2019 X/161/2019 opinii ULICP dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej 110 kV relacji GPZ Bieżanów - PT Kraków Płaszów i PT Podłęże – PT Kraków Płaszów wraz z kablem światłowodowym , w ramach inwestycji : „Budowa dwóch napowietrzno- kablowych linii 110 kV zasilających podstację trakcyjną Kraków Płaszów”, na działkach nr 269/10, 299/4, 298/22, 297/4, 296/8, 296/7, 295, 294/2, 290/1, 290/2, 289/9, 288, 287 obr. 56 Podgórze, w rejonie ulicy Stacyjnej w Krakowie”  uchwała
X/2019 27-08-2019 X/160/2019 opinii ULICP dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej 110 kV relacji PT Podłęże – PT Kraków Płaszów, w ramach inwestycji „Budowa dwóch napowietrzno-kablowych linii 110 kV zasilających podstację trakcyjną Kraków Płaszów”, na działkach nr 339, 340 obr. 104 Podgórze w rejonie ulicy Złocieniowej w Krakowie  uchwała
X/2019 27-08-2019 X/159/2019 opinii ULICP dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej 110 kV relacji GPZ Bieżanów-PT Kraków Płaszów i PT Podłęże – PT Kraków Płaszów, w ramach inwestycji : „Budowa dwóch napowietrzno- kablowych linii 110 kV zasilających podstację trakcyjną Kraków Płaszów”, na działkach nr 1/41 obr. 52 Podgórze, 1/17 obr.54 Podgórze, w rejonie ul. Prokocimskiej w Krakowie  uchwała
X/2019 27-08-2019 X/158/2019 montażu sygnalizacji świetlnej ostrzegającej przed nadjeżdżającymi tramwajami na skrzyżowaniu ulic Teligi/Ściegiennego w Krakowie  uchwała
X/2019 27-08-2019 X/157/2019 wprowadzenia obustronnego oznakowania B-36 na ulicy Jędrzejczyka, na odcinku od ulicy Sucharskiego do ulicy Stępnia  uchwała
X/2019 27-08-2019 X/156/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
X/2019 27-08-2019 X/155/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
X/2019 27-08-2019 X/154/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
X/2019 27-08-2019 X/153/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
X/2019 27-08-2019 X/152/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
X/2019 27-08-2019 X/151/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
X/2019 27-08-2019 X/150/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
X/2019 27-08-2019 X/149/2019 opinii koncepcji dla inwestycji pn. Rewitalizacja i modernizacja Parków Krakowa – Park Aleksandry”   uchwała
X/2019 27-08-2019 X/148/2019 opinii projektu pn. „Przebudowa/rozbudowa ulicy Kosocickiej w raz z budową zjazdu oraz przebudowa ulicy Czerwiakowskiego wraz z budową zjazdu”   uchwała
X/2019 27-08-2019 X/147/2019 opinii koncepcji „Budowy układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie- Prokocimiu- opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie ulic Kostaneckiego i Jakubowskiego- Etap II – rozbudowa ulicy Jakubowskiego uchwała
X/2019 27-08-2019 X/146/2019 opinii koncepcji „Budowy układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu - opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie ulic Kostaneckiego i Jakubowskiego - Etap I – rozbudowa ulicy Kostaneckiego  uchwała
IX/2019 02-07-2019 IX/145/2019 rozbudowy sieci kanalizacyjnej w ulicy Duża Góra 7,5, 3 i 3A w ramach Programu Inwestycyjnego dla Dzielnic Krakowa BIS  uchwała
IX/2019 02-07-2019 IX/144/2019 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim do realizacji w latach 2019 - 2020  uchwała
IX/2019 02-07-2019 IX/143/2019 postulató w do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nowe Miasto” uchwała
IX/2019 02-07-2019 IX/142/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2019 rok  uchwała
IX/2019 02-07-2019 IX/141/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
IX/2019 02-07-2019 IX/140/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
IX/2019 02-07-2019 IX/139/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
IX/2019 02-07-2019 IX/138/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
IX/2019 02-07-2019 IX/137/2019 rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na rok 2020  uchwała  załącznik
IX/2019 02-07-2019 IX/136/2019 projektu stałej organizacji ruchu na ul. Duża Góra w Krakowie od ul. Barbary do ul. Małej Góry w ramach inwestycji: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego  uchwała
IX/2019 02-07-2019 IX/135/2019 wprowadzenia znaku zakazu postoju na ulicy Nad Serafą  uchwała
IX/2019 02-07-2019 IX/134/2019 postawienia wiat autobusowych na ulicy Kosocickiej w Krakowie  uchwała
IX/2019 02-07-2019 IX/133/2019  skierowania na linię tramwajową nr 9 nowoczesnego taboru uchwała
IX/2019 02-07-2019 IX/132/2019 opinii możliwości zbycia w trybie bezprzetargowym działek nr 305/2 i 309/3 obręb 101 jednostka ewidencyjna Podgórze celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich odpowiednio nr 305/6 i 246/4  uchwała
IX/2019 02-07-2019 IX/131/2019 opinii warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa zespołu budynków wielorodzinnych (do 4 brył nadziemnych) obr. 50 jedn. ewid. Podgórze przy ulicy Facimiech w Krakowie  uchwała
IX/2019 02-07-2019 IX/130/2019

opinii warunków zabudowy dla inwestycji pn.: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i garażem na poziomie parteru, wraz z infrastrukturą techniczną, budową zjazdu i dojścia, układem komunikacji wewnętrznej, zewnętrznymi miejscami postojowymi na działkach nr 254/1, 254/4, 255/3, 255/4, 319 obr. 50 jedn. ewid. Podgórze oraz 134/6, 40/3 obr. 59 jedn. ewid. Podgórze przy ulicy Facimiech w Krakowie

uchwała
IX/2019 02-07-2019 IX/129/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
IX/2019 02-07-2019 IX/128/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
IX/2019 02-07-2019 IX/127/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
IX/2019 02-07-2019 IX/126/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
IX/2019 02-07-2019 IX/125/2019 opinii projektu budowlanego parku rehabilitacji przy Miejskim Centrum Opieki w Krakowie na dz. 114/13, 114/14, 114/16 obręb 59 jedn. ewidencyjna Podgórze  uchwała
VIII/2019 04-06-2019 VIII/124/2019 podjęcia działań zmierzających do przebudowy ulicy Bogucickiej w Krakowie  uchwała
VIII/2019 04-06-2019 VIII/123/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2019 rok  uchwała
VIII/2019 04-06-2019 VIII/122/2019 opinii warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z wewnętrznymi instalacjami przy ul. Seweryna w Krakowie  uchwała
VIII/2019 04-06-2019 VIII/121/2019

regulacji - konserwacji rzeki Serafy oraz informacji o stanie zaawansowania prac projektowych dot. zbiorników przeciwpowodziowych na rzekach Serafie i Malinówce

uchwała
VIII/2019 04-06-2019 VIII/120/2019 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Terenów Zielonych Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  uchwała
VIII/2019 04-06-2019 VIII/119/2019 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Edukacji i Kultury Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  uchwała
VIII/2019 04-06-2019 VIII/118/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
VIII/2019 04-06-2019 VIII/117/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
VIII/2019 04-06-2019 VIII/116/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
VIII/2019 04-06-2019 VIII/115/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
VIII/2019 04-06-2019 VIII/114/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
VIII/2019 04-06-2019 VIII/113/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
VIII/2019 04-06-2019 VIII/112/2019 montażu znaku „zakaz zatrzymywania się ” przy ulicy Ściegiennego  uchwała
VIII/2019 04-06-2019 VIII/111/2019 opinii dokumentacji projektowej na budowę miejsc parkingowych przy ulicy Kurczaba uchwała
VII/2019 07-05-2019 VII/110/2019 opinii projektu pn. „Przebudowa ulicy Młodzieży w Krakowie w zakresie obustronnych poboczy  uchwała
VII/2019 07-05-2019 VII/109/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2019 rok  uchwała
VII/2019 07-05-2019 VII/108/2019 opinii ewentualnej sprzedaży części działki nr 319 położonej w Krakowie, obręb 50 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Facimiech  uchwała
VII/2019 07-05-2019 VII/107/2019 opinii najmu części powierzchni dachu budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 al. Dygasińskiego 25 z firmą P4 sp. z o. o z przeznaczeniem na montaż i eksploatację infrastruktury telekomunikacyjnej  uchwała
VII/2019 07-05-2019 VII/106/2019 wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na rok 2020  uchwała  załącznik
VII/2019 07-05-2019 VII/105/2019 przyjęcia sprawozdania z bieżącej działalności Zarządu oraz z poziomu rozdysponowania środków za rok 2018  uchwała  załącznik
VII/2019 07-05-2019 VII/104/2019 przystąpienia do Budżetu Obywatelskiego  uchwała
VII/2019 07-05-2019 VII/103/2019 korekty środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2019 roku  uchwała
VII/2019 07-05-2019 VII/102/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego 

uchwała

VII/2019 07-05-2019 VII/101/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
VII/2019 07-05-2019 VII/100/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
VII/2019 07-05-2019 VII/99/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
VII/2019 07-05-2019 VII/98/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
VI/2019 02-04-2019 VI/97/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2019 rok uchwała
VI/2019 02-04-2019 VI/96/2019 przyjęcia dzielnicowego programu robót budowlanych przy istniejącej miejskiej infrastrukturze drogowej w zakresie dróg innych niż te wymienione w pkt 1) lit. c) Statutu Dzielnicy XII uchwała
VI/2019 02-04-2019 VI/95/2019 opinii warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wielosegmentowego (maksymalnie 8 brył naziemnych) z garażem podziemnym oraz wewnętrznym ciągiem pieszo jezdnym na działkach nr 146/6, 146/9, 245/9 obr.57 jedn. ewid. Podgórze wraz ze zjazdem na działkach nr 245/9, 245/2, 142/7, 304 obr. 57 jedn. ewid. Podgórze oraz infrastrukturą techniczną na działkach nr 245/9, 245/2, 142/7, 304, 136/6, 195/6 obr. 57 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Aleksandry w Krakowie uchwała
VI/2019 02-04-2019 VI/94/2019 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Terenów Zielonych Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim uchwała
VI/2019 02-04-2019 VI/93/2019 utworzenia wybiegu dla psów w Parku Lilii Wenedy w Krakowie uchwała
VI/2019 02-04-2019 VI/92/2019 wymiany istniejącego progu zwalniającego (liniowego) na ulicy Kurczaba boczna uchwała
VI/2019 02-04-2019 VI/91/2019 montażu progów zwalniających na ulicy Mała Góra uchwała
VI/2019 02-04-2019 VI/90/2019 rozbudowy sieci kanalizacyjnej w ulicy Półłanki 29 w ramach Programu Inwestycyjnego dla Dzielnic Krakowa BIS uchwała
VI/2019 02-04-2019 VI/89/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
VI/2019 02-04-2019 VI/88/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
VI/2019 02-04-2019 VI/87/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
V/2019 05-03-2019 V/86/2019 zgłoszenia do Budżetu Miasta Krakowa zadania pn. Budowa Żłobka Samorządowego na terenie Dzielnicy XII Bieżanów -Prokocim  uchwała
V/2019 05-03-2019 V/85/2019 wskazania przedstawiciela Rady Dzielnicy XII do pracy w Radzie Budżetu Obywatelskiego  uchwała
V/2019 05-03-2019 V/84/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2019 rok  uchwała
V/2019 05-03-2019 V/83/2019 wskazania lokalizacji dla przyszłych inwestycji parkingowych w Dzielnicy XII, w celu wykonania analizy możliwości ich budowy przez Miejską Infrastrukturę Sp. z o. o oraz wpisania wyselekcjonowanych lokalizacji do opracowywanego przez MI Sp. z o. o Programu Parkingów Dzielnicowych  uchwała
V/2019 05-03-2019 V/82/2019 wytyczenia chodnika pomiędzy ul. Bieżanowską a ul. Ćwiklińskiej, wzdłuż Szkoły Podstawowej nr 111 przy ul. Bieżanowskiej 204 w Krakowie  uchwała
V/2019 05-03-2019 V/81/2019 zmiany uchwały Nr XLIX/705/18 Rady Dzielnicy XII z dnia 03.07.18 z późn. zm. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na rok 2019  uchwała  załącznik
V/2019 05-03-2019 V/80/2019 przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program wspierania działalności miejskich placówek kultury i sportu”   uchwała
V/2019 05-03-2019 V/79/2019 przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program wspierania działalności miejskich placówek oświaty  uchwała
V/2019 05-03-2019 V/78/2019 przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program wspierania osób niepełnosprawnych”   uchwała
V/2019 05-03-2019 V/77/2019 przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej”   uchwała
V/2019 05-03-2019 V/76/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
V/2019 05-03-2019 V/75/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
V/2019 05-03-2019 V/74/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
V/2019 05-03-2019 V/73/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
V/2019 05-03-2019 V/72/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
V/2019 05-03-2019 V/71/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
V/2019 05-03-2019 V/70/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
V/2019 05-03-2019 V/69/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
V/2019 05-03-2019 V/68/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
V/2019 05-03-2019 V/67/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
V/2019 05-03-2019 V/66/2019 opinii ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: Budowa budynku zboru Świadków Jehowy z wewnętrzną drogą dojazdową, parkingiem naziemnym na działkach nr 514/14, 514/15 obr. 100 jedn. ewid. Podgórze wraz z budową zjazdu i dojścia pieszego na działce nr 514/10 obr.100 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Wielickiej w Krakowie  uchwała
V/2019 05-03-2019 V/65/2019 opinii sprzedaży w drodze bezprzetargowej części działki nr 896/4 położonej w Krakowie, obręb 53 jednostka ewidencyjna Podgórze  uchwała
V/2019 05-03-2019 V/64/2019 opinii sprzedaży działki nr 195/18 o pow. 0, 0120 ha położonej w obrębie 56 jedn. ewid. Podgórze położonej w Krakowie przy ulicy Duża Góra w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych  uchwała
IV/2019 05-02-2019 IV/63/2019 opinii ewentualnej sprzedaży części działki nr 55/3 i działki nr 56/19 położonych w Krakowie, obr. 58 jednostka ewidencyjna Podgórze  uchwała
IV/2019 05-02-2019 IV/62/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
IV/2019 05-02-2019 IV/61/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
IV/2019 05-02-2019 IV/60/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
IV/2019 05-02-2019 IV/59/2019 budowy sieci kanalizacyjnej w ulicach Kosocickiej i Jakubowskiego w ramach Programu Inwestycyjnego dla Dzielnic Krakowa BIS  uchwała
IV/2019 05-02-2019 IV/58/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2019 rok  uchwała
IV/2019 05-02-2019 IV/57/2019 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Edukacji i Kultury Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  uchwała
IV/2019 05-02-2019 IV/56/2019 opinii projektu zagospodarowania terenu pn. „rewitalizacja parku dworskiego przy Dworze Czeczów w Krakowie, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego” na działkach 314/4, 323/3, 312/3, 725, 685/3 obr. 101 jednostka ewidencyjna Podgórze  uchwała
IV/2019 05-02-2019 IV/55/2019 progu zwalniającego na ulicy Rydygiera w Krakowie  uchwała
IV/2019 05-02-2019 IV/54/2019 opinii dla zadania pn. Budowa drogi gminnej klasy D od ul. Ks. P. Ściegiennego do Szkoły Podstawowej Nr 148 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Żabiej w Krakowie  uchwała
IV/2019 05-02-2019 IV/53/2019 zmian w składzie osobowym Komisji Sportu Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  uchwała
IV/2019 05-02-2019 IV/52/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
IV/2019 05-02-2019 IV/51/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
IV/2019 05-02-2019 IV/50/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
IV/2019 05-02-2019 IV/49/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
IV/2019 05-02-2019 IV/48/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
IV/2019 05-02-2019 IV/47/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
IV/2019 05-02-2019 IV/46/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
IV/2019 05-02-2019 IV/45/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
IV/2019 05-02-2019 IV/44/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
IV/2019 05-02-2019 IV/43/2019 opinii ewentualnej sprzedaży działki nr 1211/2 położonej w Krakowie, obręb 53 jednostka ewidencyjna Podgórze  uchwała
IV/2019 05-02-2019 IV/42/2019

opinii ewentualnej sprzedaży w drodze bezprzetargowej części działki nr 634/6, części działki 634/4 i części działki 634/6 położonych w Krakowie obręb 101 jednostka ewidencyjna Podgórze

uchwała
IV/2019 05-02-2019 IV/41/2019 opinii warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ulicy A. Libera nr 7 w Krakowie  uchwała
IV/2019 05-02-2019 IV/40/2019 opinii warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługową, garażem podziemnym, układem komunikacyjnym przy ul. Seweryna w Krakowie  uchwała
III/2019 08-01-2019 III/39/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
III/2019 08-01-2019 III/38/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
III/2019 08-01-2019 III/37/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
III/2019 08-01-2019 III/36/2019 wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Polityki Senioralnej Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim  uchwała
III/2019 08-01-2019 III/35/2019 wyboru Przewodniczącego Komisji Sportu Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim   uchwała
III/2019 08-01-2019 III/34/2019 wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim  uchwała
III/2019 08-01-2019 III/33/2019 wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Aktywizacji Młodzieży i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim  uchwała
III/2019 08-01-2019 III/32/2019 wyboru Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Terenów Zielonych Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim  uchwała
III/2019 08-01-2019 III/31/2019 wyboru Przewodniczącego Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim  uchwała
III/2019 08-01-2019 III/30/2019 wyboru Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim  uchwała
III/2019 08-01-2019 III/29/2019 wyboru Przewodniczącego Komisji Informacji i Kontaktów z Mieszkańcami Rady Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim  uchwała
III/2019 08-01-2019 III/28/2019 wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji i Kultury Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  uchwała
III/2019 08-01-2019 III/27/2019 wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Redagowania Gazety Dzielnicowej Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  uchwała
III/2019 08-01-2019 III/26/2019 wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej i Budżetu Partycypacyjnego Rady Dzielnicy XII  uchwała
III/2019 08-01-2019 III/25/2019 wyboru Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim  uchwała
III/2019 08-01-2019 III/24/2019 wyboru Przewodniczącego Komisji Architektury i Urbanistyki Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim  uchwała
III/2019 08-01-2019 III/23/2019 wyboru członka Zarządu Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  uchwała
II/2019 02-01-2019 II/22/2019 opinii sprzedaży części działki nr 328/18 położonej w Krakowie , obręb 103 jedn. ewidencyjna Podgórze uchwała
II/2019 02-01-2019 II/21/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na rok 2019 uchwała
II/2019 02-01-2019 II/20/2019 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
II/2019 02-01-2019 II/19/2019 upoważnienia Zarządu Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim do wyboru przedstawicieli Dzielnicy do wykonywania zadań, o których mowa w § 3 pkt. 5 Statutu Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  uchwała
II/2019 02-01-2019 II/18/2019 powołania Komisji ds. Aktywizacji Młodzieży i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim uchwała
II/2019 02-01-2019 II/17/2019 powołania Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim  uchwała
II/2019 02-01-2019 II/16/2019 powołania Komisji Zdrowia i Polityki Senioralnej Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim  uchwała
II/2019 02-01-2019 II/15/2019 powołania Komisji ds. Redagowania Gazety Dzielnicowej Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  uchwała
II/2019 02-01-2019 II/14/2019 powołania Komisji Budżetowej i Budżetu Partycypacyjnego Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  uchwała
II/2019 02-01-2019 II/13/2019 powołania Komisji Sportu Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  uchwała
II/2019 02-01-2019 II/12/2019 powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim  uchwała
II/2019 02-01-2019 II/11/2019 powołania Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim  uchwała
II/2019 02-01-2019 II/10/2019 powołania Komisji Informacji i Kontaktów z Mieszkańcami Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim  uchwała
II/2019 02-01-2019 II/9/2019 powołania Komisji Edukacji i Kultury Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  uchwała
II/2019 02-01-2019 II/8/2019 powołania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim  uchwała
II/2019 02-01-2019 II/7/2019 powołania Komisji Architektury i Urbanistyki Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim  uchwała
II/2019 02-01-2019 II/6/2019 powołania Komisji Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Terenów Zielonych Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim  uchwała
II/2019 02-01-2019 II/5/2019 wyboru członka Zarządu Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  uchwała
II/2019 02-01-2019 II/4/2019 wyboru członka Zarządu Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  uchwała
II/2019 02-01-2019 II/3/2019 ustalenia liczby członków Zarządu Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  uchwała
II/2019 02-01-2019 II/2/2019 wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  uchwała
I/2018 17-12-2018 I/1/2018 wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim uchwała