Przyjmowanie wniosków w sprawie Krakowskiej Karty Rodzinnej

 

Krakowskie Centrum Świadczeń uprzejmie informuje o możliwości elektronicznego składania wniosków o przedłużenia ważności Krakowskiej Karty Rodzinnej przez platformę ePUAP.

 

Wnioski w formie papierowej można składać w następujących lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa:

 

ul. Stachowicza 18 I piętro stanowiska nr 8, 9, 10, 11 w godz. 7.40 do 15.30 lub os. Zgody 2 parter pokój 25 w godz. 7.40 do 15.30.  

 

Informacja telefoniczna: 12 616-50-50.

 

Krakowska Karta Rodzinna ważna jest przez okres 1 roku, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku o jej wydanie lub przedłużenie ważności.

 

Wniosek o przedłużenie ważności Krakowskiej Karty Rodzinnej może zostać złożony nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu ważności karty.

 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA KOIS-ŻUREK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MAŁGORZATA WAWRZYŃSKA
Data wytworzenia:
2018-09-27
Data publikacji:
2018-09-27
Data aktualizacji:
2020-01-10