CENTRUM NOWEJ HUTY II - CZĘŚCI A, B, C – Prognoza oddziaływania na środowisko

 PROGNOZA PONOWNIE WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 24 lutego do 10 lipca 2020 r.:


dokument tekstowy pdfPrognoza oddziaływania na środowisko (ok. 2 MB)

dokument graficzny pdfZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 3 MB)
PROGNOZA PONOWNIE WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 5 lutego do 5 marca 2019 r.:


dokument tekstowy pdfPrognoza oddziaływania na środowisko (ok. 1 MB)

dokument graficzny pdfZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 3 MB)
PROGNOZA WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 10 września do 8 października 2018 r.:


dokument tekstowy pdfPrognoza oddziaływania na środowisko (ok. 1 MB)

dokument graficzny pdfZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 3 MB)powrót do strony planuPowrót do strony głównej planu