BIP Archiwalny - A_GM35 (data archiwizacji: 2017-11-23, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXVIII/1678/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2017 r. )
Dokument archiwalny

Informacje o jednostce


Nazwa: Gimnazjum Nr 35
Symbol: GM35
Adres: ul. Limanowskiego 60/62, 30-534 Kraków
Telefon: +48126561734
Faks: 012 656-17-34
Email: gim35krakow@szkola.wp.pl
WWW: http://www.gim35krakow.edu.pl
Zakres działania: działalność edukacyjna
Uwagi: Sekretariat czynny codziennie od 8.00 do 15.00
Władze:
Dyrektor szkoły mgr Bożena Skowronek

Zobacz szczegółowe informacje na temat jednostki