BIP MJO - Zespół Szkół Specjalnych Nr 3

Ogłoszenia

Okólniki i zarządzenia wydawane są w formie pisemnej przez dyrektora.

Komunikaty są zamieszczane na tablicy ogłoszeń w Pokoju Nauczycielskim.

Regularnie organizowane są spotkania zespołów Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.

Informacje ustne przekazywane są przez liderów zespołów przedmiotowych.