BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 54

 Akt założycielski szkoły: Uchwała nr LXXXIX/2306/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 54 w Krakowie.

 

Status prawny szkoły:

 

Szkoła Podstawowa Nr 54 im.Juliana Tuwima w Krakowie jest szkołą publiczną prowadzoną przez Gminę Miejską Kraków i stanowi jednostkę organizacyjną samorządu gminy.

 

Funkcjonowanie szkoły reguluje:

- Statut Szkoły Podstawowej nr 54