BIP Archiwalny - A_SP133 (data archiwizacji: 2012-11-15, powód archiwizacji: Reorganizacja jednostki poprzez włączenie 1 września 2012 w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8)
Dokument archiwalny

Informacje o jednostce


Nazwa: Szkoła Podstawowa nr 133
Symbol: SP133
Adres: ul.M.Wrony 115, 30-399 Kraków
Telefon: +48122621020
Faks: 12/ 262 10 20
Email: sp133@wp.pl
WWW: http://www.sp133.republika.pl
Zakres działania: nauczanie,wychowanie i opieka - dzieci od lat 3-12
Uwagi: Godziny pracy sekretariatu: poniedziałek - piątek od 07.00 do 15.00
Władze:
Dyrektor szkoły  Agata Luber