BIP MJO - Instytut Kultury Willa Decjusza

 

Jak załatwić sprawę

 

Instytut Kultury Willa Decjusza jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

 

Kontaktować z nami można się:

 

• pisemnie – adres: Instytut Kultury Willa Decjusza, ul. 28 Lipca 1943 17a, 30-233 Kraków,

 

• telefonicznie - numery: +4812 425 3638, +4812 425 3644,

 

• za pomocą faksu - numer: +48 12 425 3663,

 

• przy użyciu poczty elektronicznej – adres e-mail: willa@willadecjusza.pl.

 

 

Centrun Konferencyjne prowadzi Anna Brągiel, centrum@willadecjusza.pl, +48 508 688 516.