BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 33 im. Króla Stefana Batorego

Podstawowe przepisy

  1. Akt założycielski SP 33- Uchwała Rady Miasta Krakowa
  2. Statut Szkoły Podstawowej nr 33