BIP MJO - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 w Krakowie

Informacje organizacyjne

Godziny pracy Szkoły:

 

świetlica:

6.30 - 17.00

 

zajęcia dydaktyczno-wychowawcze:

8.00 - 15.30

 

sekretariat:

7.30 - 14.00

 

biblioteka:

poniedziałek 8.30 - 11.30, wtorek 8.30 - 14.30, czwartek 8.30 - 14.30

 

gabinet pomocy przedlekarskiej:

poniedziałek 12.10 - 15.10, wtorek 7.45 - 13.45, środa 12.10 - 15.10, czwartek 8.00 - 11.00, piątek 7.30 - 11.30

 

 

 

Godziny przyjęć Dyrektora Szkoły:

wtorek: 9.00 - 11.00, środa: 9.00 - 10.00

 

w dniach zebrań i konsultacji dla Rodziców

17.00 - 20.00

 

oraz w innym wcześniej ustalonym terminie