BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 149

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok Szkoły Podstawowej nr 149 w Krakowie znajduje się na stronie BIP Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie.