BIP MJO - Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

Za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej osoby posiadające kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty, mogą załatwić wytypowaną sprawę bez konieczności osobistego stawiennictwa w jednostce, o ile przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza jednostki została założona na platformie e-PUAP: https://www.epuap.gov.pl/

 

Adres skrytki podmiotu na ESP ePUAP, do użycia przy adresowaniu pism: /ZIMKrakow/SkrytkaESP

 

 

Usługa pisma ogólnego do podmiotu jest dostępna za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej jednostki pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe . Niezbędnym do skorzystania z niej jest założenie konta na stronie: https://www.epuap.gov.pl/ .

 

 

Akceptowane formaty i struktury fizyczne dokumentów elektronicznych oraz nośników:

• Format xml dla danych tekstowych przesyłanych po wypełnieniu formularza Elektronicznej Skrzynki Podawczej i opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,

• Formaty dokumentów: .txt, .rtf, .pdf, .doc, ODF (.odt, .ods, .odp, .odg) .jpg, .gif, .tif  dołączanych jako załącznik do formularza ESP,

• Formaty kwalifikowanego podpisu elektronicznego: XAdES, XMLsig, PAdES, CAdES, ASiC,

• Rodzaje nośników danych, na których może zostać doręczony dokument elektroniczny lub, na których może zostać zapisane urzędowe poświadczenie odbioru: CD-R, CD-RW, DVD (nagranych w trybie multisesyjnym) lub pamięć przenośna typu flash z interfejsem zgodnym ze standardem USB 2.0.

Maksymalny rozmiar załącznika dołączanego z dysku do pisma zależy od użytego formularza elektronicznego. Dla formularza „Pisma ogólnego do podmiotu publicznego” (dokumentu elektronicznego) wynosi 500 MB.

Zakresy użytkowe dokumentów elektronicznych: wzory dokumentów elektronicznych wykorzystywanych przez jednostkę są opublikowane w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych dostępnym pod adresem: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/inne-systemy/crwde

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone