BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 53 im. Jana Henryka Dąbrowskiego

 

 

Sprawozdania finansowe za 2018 rok znajdują się w zakładce BUDŻET ›BUDŻET 2018