BIP MJO - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7

Finanse i mienie

 

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 7 znajduje się na stronie BIP Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie