BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 40

Informacje organizacyjne

 

Celem Biuletynu jest zapewnienie stałego i powszechnego dostępu do informacji na temat naszej działalności. Na jego stronach znajdziecie Państwo informacje dotyczące:

 

statusu prawnego ośrodka

struktury organizacyjnej

realizowanych zadań

sposobach załatwiania spraw – obowiązujących procedurach

finansów i mienia

ogłaszanych konkursów

 

BIP Szkoły Podstawowej nr 40 w Krakowie jest połączony z główną stroną Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa. Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP można uzyskać w Szkole Podstawowej nr 40 w Krakowie na pisemny wniosek, lub bez takiego wniosku jeżeli informacja publiczna może zostać udostępniona niezwłocznie.

 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi: praw dostępu do informacji publicznej, zakresu jakie informacje powinny być upubliczniane, formy w jakiej powinna być udostępniona oraz jakie ograniczenia występują w dostępie do informacji publicznej, zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi aktami prawnymi:

 

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz.U.01.112.1198)

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.02.101.926)

USTAWA z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. (Dz.U.01.130.1450)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. (Dz.U.02.67.619)

 

Zobacz również naszą stronę domową.